Slagharen

Kerstwens: vrede voor U

Vrede voor U: iedere viering in onze kerk wensen wij elkaar dit toe: vrede voor U, en voor allen, die U lief zijn.

Hoe belangrijk deze vrede is, is afgelopen tijd wel gebleken. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, zijn we blij, dat we ‘verlost zijn’ van alle narigheid, die de coronapandemie ons heeft gebracht. Maar tegelijkertijd gaan we gebukt onder de gevolgen, die de oorlog in Oekraïne alom heeft: voor de plaatselijke bevolking daar, maar dichterbij ook voor ons. Niet alleen worden we geconfronteerd met een stroom aan vluchtelingen en asielzoekers, die hopen bij ons een ‘plaats in de herberg’ te vinden. Maar we merken aan den lijve, wat het betekent, dat wereldwijd de vrede op het spel staat: ook wij krijgen steeds meer moeite om persoonlijk rond te komen en alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En ook de klimaatcrisis baart nog steeds zorgen: voor de natuur, voor onze agrariërs, maar ook voor ons eigen welzijn en het geluk van de generaties, die na ons komen.

De keerzijde van de huidige ‘onvrede’ is, dat wij ook merken, hoe kostbaar het is, dat wij – als geloofsgemeenschap, maar ook als ‘noabers’ – geborgenheid mogen vinden bij elkaar. Saamhorigheid en verbondenheid zijn – juist in deze onzekere tijden – van onschatbare waarde.

Daarom zou je haast zeggen, dat Franciscus van Assisi eeuwen geleden een vooruitziende blik heeft gehad. Geïnspireerd door bijbelse verhalen ‘bedacht’ hij de Kerststal, waar koe en berin samen liggen, en waar ook leeuw en lam vrede met elkaar vinden. Dit historische moment is nu 800 jaar geleden.

Als toonbeeld van vrede is deze Kerststal ook nu voor ons van grote waarde. Hopelijk kan zij een blijvende betekenis houden. Wellicht heeft U thuis een mooie Kerststal, die U binnenkort weer met heel veel liefde en toewijding gaat opzetten.
Wij wensen U toe, dat deze stal, met het Kind in ons midden, voor U, juist in deze dagen, maar ook nog daarna, een bron van troost, kracht en moed mag zijn.
Maar ook in onze Emmanuelparochie heeft elk van onze elf kerken een prachtige Kerststal. Ook deze zou U kunnen gaan bewonderen. Dat de vrede, die U dan mag voelen, U hoop mag geven voor de tijd die komen gaat.

Onze Kerstwens is dan ook: vrede voor U, en voor allen die U lief zijn.

 Namens pastoraal team en parochiebestuur,

                                    Pastoor André Monninkhof