Slagharen

Heel Emmanuel bidt, zingt en bakt

Afgelopen zondag, 5 november, hebben we met de elf geloofsgemeenschappen van onze parochie samen met elkaar ons 12,5 jaar bestaan gevierd. Het is al weer 12,5 jaar geleden dat onze nieuwe parochie werd opgericht. Destijds kreeg de parochie de mooie naam: Emmanuel, God met ons. Dit heugelijke feit hebben wij met elkaar gevierd in de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Het was een mooie en bijzondere ontmoeting waar we met elkaar in een zeer sfeervolle hoogmis de eucharistie hebben gevierd. Een echte hoogmis was het zeker. Een mis met drie Heren, zoals ze dat vroeger zeiden, twee pastoraal werkers, twee acolieten, zes lektoren en een tiental misdienaars, kortom een echte belevenis, waar we met een goed gevoel op terug mogen kijken.
Het thema van deze viering was: “dienaar zijn”. In de drie lezingen kwam dit thema mooi naar voren en ook hoofdcelebrant pastoor Monninkhof stond in zijn preek stil bij dit onderwerp. Samen dienaar zijn in onze parochie is al 12,5 jaar een roeping voor ons allemaal. Wat zijn hier in de loop van de jaren veel mooie momenten uit voort gekomen.
Wij mochten elkaar ontmoeten in een goed gevulde kerk. De misdienaars en lektoren kwamen niet alleen uit Dedemsvaart, er waren er ook vele uit onze andere locaties. Speciaal voor deze bijeenkomst werd er een koor samengesteld dat op passende wijze de viering heeft ondersteund.
Na afloop van de viering was het tijd voor koffie en gebak, veel gebak. Aan alle locaties was gevraagd om de nodige taarten te bakken en daar is goed gehoor aan gegeven en de keuze was reuze. Iedereen kon een lekker stukje uitkiezen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Probeer dan maar eens na afloop je eigen bakblik weer mee naar huis te nemen…. Wat lijken die dingen op elkaar.
Na de koffie was er tijd voor een gezamenlijke toast op deze heugelijke dag waarbij de nodige hapjes niet ontbraken. Tot slot werden er twee soorten soep geserveerd met verschillende belegde broodjes. Het was een bijzonder samenzijn waarbij er ruim voldoende tijd was om elkaar te ontmoeten. Niet alleen in het parochiecentrum maar ook in de speciaal neergezette tent was daarvoor volop de mogelijkheid.
Alle eer, lof en glorie mag naar alle mensen die dit jubileumfeest mogelijk hebben gemaakt. Niet alleen tijdens de viering maar ook daarna. Niet alleen het pastorale team maar ook de vele, vele vrijwilligers uit de locatie Dedemsvaart die de handen uit de mouwen hebben gestoken, aangevuld met het parochiebestuur en andere vrijwilligers uit verschillende locaties. Dank jullie wel allemaal! Het was een bijzondere dag vol mooie herinneringen.

Johan Neppelenbroek
Locatie Heilig Hart Lemelerveld