De Belte

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen,

Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden.

Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari enkel vieringen zouden plaatsvinden zonder parochianen en alleen indien deze vieringen zouden worden gelivestreamed.

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we recent ons besluit van 28 januari opnieuw overwogen. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat we er wijs aan doen om ons besluit te handhaven tot aan het einde van deze lopende maand.  Vóór de maand maart zullen er enkel vieringen in onze parochiekerken plaatsvinden zonder parochianen, mits deze vieringen via internet bekeken kunnen worden.

De reden om ons besluit te handhaven, is dat ook de avondklok verlengd zal gaan worden tot 2 maart. Verder is – zeker in ons gebied – het aantal besmettingen nog steeds zeer ernstig te noemen. Vanwege de urgentie die hieruit spreekt – gevoegd bij de eerdere argumenten, genoemd in ons communiqué van 28 januari –  brengt het pastoraal team en het parochiebestuur tot de spijtige conclusie dat we er verstandig aan doen om de vieringen in onze parochiekerken ook in de komende periode zonder kerkgangers te doen plaatsvinden, mits deze vieringen kunnen worden gelivestreamed. Dit besluit zal tenminste duren tot 2 maart aanstaande.

Uitvaarten kunnen in onze parochiekerken wel plaatsvinden met kerkgangers erbij en bij voorkeur in kleine kring, d.w.z. alleen met de ‘verwanten’; het maximale aantal personen dat bij een uitvaart kan zijn, bedraagt 50 (conform voorschrift van de overheid).

Ik hoop op Uw begrip voor ons besluit en wens U namens het pastoraal team en het parochiebestuur Gods zegen toe. Heel veel sterkte met alles en blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof