Hardenberg

Hardenberg

Hartelijk dank!

Beste parochianen van onze Emmanuelparochie,

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor alles, dat mij ten deel is gevallen bij en rondom mijn 25-jarig priesterfeest. Het is in één woord geweldig! Prachtige dagen heb ik gehad! Het was een schitterend feest!

Vooraf heb ik gehoord, dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Men zei: “Pastoor, U mag zich nergens mee bemoeien. Laat het maar lekker over U heenkomen. En geniet er maar van.” Nou, dat heb ik geweten! Want wat U allemaal mogelijk heb gemaakt, had ik in mijn stoutste dromen niet durven vermoeden.

Het begon al op de dag zelf, op dinsdag 11 oktober, in Lemelerveld. Daar waren ’s morgens 40 mensen in de kerk, aanzienlijk meer dan anders in een doordeweekse viering. Ik werd speciaal welkom geheten; en aan het eind van de viering ben ik door Lyda en Ans toegezongen met een mooi Marialied: “Ik ben een kind van Maria”. En dat ben ik ook! Mijn derde doopnaam is dan ook Maria. En met 44 van U mocht ik onlangs als medepelgrim weer in Lourdes zijn.

Hoogtepunt was wel de viering voor de hele Emmanuelparochie op zondagmorgen 16 oktober jl. De kerk was heel goed gevuld met familie, vrienden, met U als parochianen en met andere belangstellenden. Zoals iemand mij naderhand schreef: een Mis met drie heren, dat ken ik nog van vroeger. Maar een viering met negen heren en twee dames op het altaarpodium, zo plechtig, dat had hij nog niet eerder meegemaakt. De kerk was schitterend versierd, de beide koren van de Brigittakerk hebben de sterren van de hemel gezongen, kortom: alles klopte! Wat een geweldige ‘happening’ was deze viering!

Na de viering was er op het kerkplein in Ommen, een aubade van de RK muziekvereniging “Salland” uit Lierderholthuis. Dit was een persoonlijke wens van mij, die ook in vervulling is gegaan. Heel mooi, dit eerbetoon. “Oude tijden”, waaraan ik dierbare herinneringen bewaar, namelijk met schutterijen en verenigingen uit Ulft en omgeving (één van mijn vorige parochies), kwamen weer tot leven!

Ook de receptie in het parochiecentrum bij de Brigittakerk was tot in de puntjes verzorgd. Heel wat mensen brachten daar op heel persoonlijke wijze hun welgemeende gelukwensen over. Ook het afsluitende samenzijn in iets kleinere kring van parochiebestuur, pastoraal team, naaste familie en vrienden bij restaurant “tante Pos”, was goed voor elkaar.

Op dit moment ben ik nog steeds aan het nagenieten. Intussen is het pastorale werk wel weer verder gegaan. Uiteraard. Maar nog altijd voel ik mij in de ‘zevende hemel’, en ben ik onder de indruk van het feest, dat we samen mochten vieren. Dit laatste, dat we als parochie samen mochten vieren, is voor mij nog wel het allerbelangrijkst. Voor mij was dit feest niet alleen een persoonlijk hoogtepunt, maar vooral een feest van en door ons allen! Goed voor onze verbondenheid en een stevige ‘boost’ voor ons als Emmanuelparochie.

Allen, die hun beste krachten hebben gegeven om dit alles mogelijk te maken, zeg ik oprecht en welgemeend: dank je wel! Een bijzonder woord van dank aan parochiebestuur, pastoraal team, en alle mensen van de Brigittakerk in Ommen. Wat jullie gedaan hebben, was heel speciaal!

En, om niet te vergeten: de fiets komt nog! De fietsbel heeft U al gehoord tijdens de viering. Dit was een ‘vooraankondiging’; binnenkort hoop ik mij in de parochie nog dikwijls te kunnen verplaatsen op mijn nieuwe fiets. Gezond voor lijf en leden. Hartelijk dank aan allen, die ook hieraan hebben bijgedragen!

God geve U allen Zijn rijkste zegen.

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof