Hoonhorst

Blik in de (pastorale) keuken

Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze Emmauelparochie voor een zomerstage.

Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het pastorale werk; kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester te pas komt.

Hiertoe heeft James twee weken gedeeld in alle facetten van mijn pastoraat. Zo is hij mee geweest naar een tweetal uitvaartgesprekken, en heeft hij geassisteerd in de uitvaartdienst, die daarop volgde. Ook was hij bij een doopviering. Twee huisbezoeken aan parochianen heeft hij zelfstandig gebracht. Aan een regelmatige bezoeker van één van onze parochiekerken, die katholiek wil worden, heeft James uitleg gegeven over de sacramenten. In doordeweekse vieringen is hij specialist in de duiding van heiligenlevens geworden. Naar mijn gevoel was het hoogtepunt het getuigenis, dat James rond het feest van Maria Tenhemelopneming (14/15 augustus) in drie weekendvieringen heeft gegeven over wat Maria in zijn leven betekent. In dit gevoel sta ik niet alleen; want ook de andere aanwezigen in de kerk waren er stil van, zo mooi was zijn getuigenis.

Naar hij aangeeft, was het voor James een leerzame stage. Met name de beide gesprekken ter voorbereiding van een uitvaart en ook het meemaken van een bediening (sacrament van de zieken) waren voor hem nieuw.

Omdat ook de Lionsclub Ommen/Dalfsen en de scheidsrechtersvereniging Enschede bij mijn leven horen, is James ook mee geweest daar naar toe. Bij de Lionsclub voelde hij zich snel thuis, en bij de training van de scheidsrechters, bleek zijn goede conditie (als atleet). Ook zag ik bij het partijtje voetbal al een paar schijnbewegingen.

Ook voor mij was deze stage van James een leerzame tijd. Van hem heb ik geleerd om bij de boodschappen nog beter ‘op de kleintjes te letten.’ Verder leerde hij mij het gemak van een vaatwasser.

Bij een blik in de pastorale keuken, hoort ook het bereiden van een maaltijd. Met behulp van een recept, aangereikt door zijn moeder, maakte hij een smakelijk gerecht van snoeptomaatjes, die bij de Midsummer bijeenkomst van de Lionsclub overgebleven waren. Dit recept heb ik hier bijgevoegd, zodat U er ook van kunt genieten.

Mede namens James, eet smakelijk !  – Pastoor André Monninkhof