Hoonhorst

Vieringen

Rooster Emmanuelparochie

Klik op bovenstaande link

Rooster locatie Hoonhorst

7  november tot en met 11 december

Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen de vieringen van Hoonhorst staan vermeld. In het Eucharistisch Centrum in Ommen is
er elke zondag om 11.00 uur een Eucharistieviering.

 

Zondag 7 november ( Opening overzicht 200 jaar Kerkhof in Hoonhorst )
09.00 uur : Eucharistieviering
Collecte: zondag voor de Oecumene
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor : Pro Musica
Lector : Silvo Broeks
Koster : G. Holterman
Misintenties: overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Reimert, overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, jaarged. Dina Damman- Heerink, Dieks Meulman en kinderen, Wilhelmus Holterman, Anton Grooteschaars

Maandag 8 november
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector : Frans Eilert

Donderdag 11 november
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie : voor alle overledenen in onze parochie

Zaterdag 13 november
19.00 uur            : Communieviering
Voorganger        : Werkgroep
Koster                : H.v.d. Vegt
Misintenties: Jaarged. Gerardus Johannes Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Kortstee, overl. fam. Damman- Heerink, Dieks Meulman en kinderen

Maandag 15 november
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat 

Donderdag 18 november
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie             : Voor de slachtoffers van de corona pandemie 

Zondag 21 november
09.00 uur            : Eucharistieviering        Nationale Jongerencollecte
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Lectrix              : Miny Holterman
Koster                : G. Holterman
Misintenties: overl. ouders Bruggeman- Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. familie Wolthaar- Jutten, Gerard Huitink, Herman Nijboer, Dieks Meulman en kinderen, Anton Grooteschaars 

Maandag 22 november
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector               : Frans Eilert

Donderdag 25 november
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger      : Pastoor Monninkhof
Intentie             : Voor de zieken in verzorgings- en verpleeghuizen

 Zaterdag 27 november      1e Zondag Advent
19.00 uur            : Communieviering
Voorganger        :  Pastoraal medewerker klein Overmeen
Lector               : Martin Broeks
Koster                 : A. Braam
Misintenties: overl.ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Wolthaar, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. fam. Damman-Heerink, Dieks Meulman en kinderen

 

Maandag 29 november
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

 

Donderdag 2 december
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie              : Voor arme en hulpbehoevende medemensen 

 Zondag 5 december     2e Zondag Advent                   
09.00 uur            : Communieviering     
Voorganger        : Werkgroep
Koster                : H.v.d. Vegt
Misintenties: overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gerard Overgoor, Herman Nijboer, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Dieks Meulman en kinderen

 Maandag 6 december
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector               : Frans Eilert

Donderdag 9 december
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger      : Pastoor Monninkhof
Intentie             : Gerard Damman 

Zaterdag 11 december     3e Zondag Advent
19.00 uur            : Communieviering
Voorganger        : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Lector              : Silvo Broeks
Koster                : A. Braam
Misintenties: Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam. Damman-Heerink, Dieks Meulman en kinderen,