Hoonhorst

Vieringen

Rooster Emmanuelparochie

Klik op bovenstaande link

Rooster locatie Hoonhorst

Vieringen van 25 september tot en met 1 oktober

*Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering, aanvang 11.00 uur.
*Elke donderdag is er onze kerk een Eucharistieviering, aanvang 19.00 uur. U kunt daarvoor een misintentie opgeven.

Zondag 25 september      
09.30 uur            : Oecumenische viering in de Grote Kerk in Dalfsen
Voorgangers       : Pastoraal medewerker klein Overmeen, ds. Anco Tol
                                en ds. Gerard Nederveen
Koor                     : Herenkoor St Cyriacus-parochie Dalfsen

 

Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘Generatie Vrede’. Er zijn “generaties van vrede” maar ook “generaties van oorlog”. Zoals kinderen die opgroeien in onveiligheid of kinderen van oorlogsslachtoffers, waar de last van oorlog en geweld soms wel tot in de tweede of derde generatie wordt door gegeven. Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, als je denkt aan de oorlog in Jemen, het Midden-Oosten of in Oekraïne. Als je denkt aan al het verdriet en de mensonterende situaties in de wereld. Maar juist dan is het van belang om nieuwe perspectieven te blijven zien en daar aan bij te dragen. Idealen, wensen en dromen voeden onze verbeeldingskracht! Het zijn voorstellingen van jezelf en de wereld om je heen die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn.

Laten we 25 september groot en klein samen luisteren, samen zingen en bidden voor vrede.

 Maandag 26 september
19.00 uur           : Rozenkransgebed
Lectrix               : Tonnie Veltmaat

Donderdag 29 september
19.00 uur          : Viering
Voorganger        : De voorganger is bij het uitkomen van 
                               het dorpsblad nog niet bekend
Intentie               : Voor de zieken en gehandicapten

 

Zaterdag 1 oktober  Caritasviering
collecte voor het werk van de Caritas
09.00 uur            : Communieviering
Voorganger        : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor                : Pro Musica
Misdienaars      : Frans Eilert, Sem Jansen
Collectanten     : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster                : Gerard Holterman
Intenties van vorige week 25 september: jaarged. Dien Kievitsbosch- Reimert, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Johannes Hagedoorn, overleden ouders Hollewand, Gerard en Mien Schuurman- Zijsveld, Jo Holterman- Smook, overl. fam. Damman- Pot 
En van 1 oktober: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, overl. ouders van Straaten- Meulman, Gerard Overgoor, Herman Nijboer, Jo Holterman- Smook