Hoonhorst

Vieringen

Rooster Emmanuelparochie

Klik op bovenstaande link

Rooster locatie Hoonhorst

Kerkberichten 3 januari tot en met 15 januari

Wijzigingen voorbehouden. Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering om 11 uur.

Maandag 9 januari
19.00 uur           : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

Donderdag 12 januari 
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               : Voor de zieke en gehandicapte mensen          

Zaterdag 14 januari                                                               
19.00 uur            : Oecumenische viering in Dalfsen in de St. Cyriacuskerk m.m.v. pastoraal werker klein Overmeen en dominee Tol. De misintenties worden doorgeschoven naar volgende week, 21 januari

Maandag  16 januari 
19.00 uur                : Rozenkransgebed
Lector                     : Frans Eilert
Woensdag 18 januari              Week van Gebed
19.00 uur                : Gebedsdienst ( zie elders in dit Dorpsblad )
Voorganger             :  Werkgroep

Donderdag 19 januari                                                
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie                : Voor de zieken en gehandicapten

Zaterdag 21 januari                                                               
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastor de Vries
Koor                  : Pro Musica
Lectrix                : Ankie van Leeuwen
Misdienaars        : Lynn en Arne
Collectanten       : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster                : Gerard Holterman
Intenties van 14 januari: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Meijerink, overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl fam Wolthaar, Jaarged. Theodorus van der Vechte, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, pastoor Wielens, overleden fam. Pot- Geerts, Bertus Kogelman namens de KBO, Annet Bult- Nijhout, 
Intenties 21 januari: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl fam Wolthaar, fam. Kappers, ouders Damman- Heerink, Annet Bult- Nijhout

Maandag  23 januari
19.00 uur                : Rozenkransgebed
Lectrix                    : Tonnie Veltmaat

Donderdag 26 januari                                                
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie                : Voor de slachtoffers van oorlog en geweld

Zondag 29 januari                                                                                         
09.00 uur            : Eucharistievieringviering
Na de viering wordt u uitgenodigd om samen koffie te drinken.

Voorganger        : Pastor de Vries
Koor                : Pro Musica
Lectrix              : Hermien Schoorlemmer
Misdienaars      : Frans en Nick
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam
Koster                : Herman v.d. Vegt
Intenties 29 januari: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl fam Wolthaar, Hendrikus en Marie Schrijver- Niens, Annet Bult- Nijhout, Dorus en Sien Broeks- Splinter

Maandag  30 januari
19.00 uur            : Rozenkransgebed
Lector                 : Frans Eilert

Donderdag 2 februari              
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie                : Voor vrede in de wereld

Zaterdag 4 februari                                                                
19.00 uur            : Communieviering
Voorganger        : Pastoraal werker Doornbusch
Koor                : Pro Musica
Lectrix              : Anneke Jansen
Collectanten     : Gerard Holterman, Hein Ulkeman
Koster                : Gerard Holterman
Intenties 4 februari: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl fam Wolthaar, Annet Bult- Nijhout

Maandag  6 februari
19.00 uur                : Rozenkransgebed
Lectrix                    : Tonnie Veltmaat

Donderdag 9 februari                                                
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               : voor de vluchtelingen

Zondag 12 februari                                                                
09.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Koor                : Pro Musica
Lector              : Martin Broeks
Misdienaars      : Maren en Yorinde
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer
Koster                : Herman v.d. Vegt
Intenties 12 februari: overl. ouders Kroes- KleinHerenbrink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Meijerink, overleden ouders Meijerink- Groote Stroek, overl. fam Wolthaar, Jaarged.Gerritdina van de Vechte- Rientjes, ouders Damman- Heerink, Dorus en Sien Broeks- Splinter