Hoonhorst

Vieringen

Rooster Emmanuelparochie

Klik op bovenstaande link

Rooster locatie Hoonhorst

Kerkberichten tot en met 17 december 2023

Wijzigingen voorbehouden. Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering om 11 uur.

Maandag 20 november
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

Donderdag 23 november
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               : Voor vrede in de wereld

Zaterdag 25 november 
19.00 uur           : Eucharistieviering   (in de kerk)  Ceciliafeest 
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Koor                : Pro Musica
Lectrix              : Hermien Schoorlemmer
Misdienaars      : Frans, Arne
Collectanten     : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster              : Gerard Holterman
Intenties 25 november: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam. Wolthaar, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Marie Hagedoorn- Schillm√∂ller, Herman Nijboer, ouders Damman- Heerink, Irma Broeks- Schiller, ouders Diepman- Fakkert, Gerard Melenhorst, Theo en Diny Damman, namens de KBO, Annie Pazie- Ulkeman

Maandag 27 november
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector              : Frans Eilert

Donderdag 30 november  
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               : Voor de slachtoffers van oorlog en geweld

Zondag 3 december  1e Zondag van de Advent                               
09.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Koor                : Pro Musica ( Gregoriaans gezongen) 
Lector              : Silvo Broeks 
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer
Koster              : Herman v.d Vegt
Misintenties: Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam. Wolthaar, Johan Meijerink, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl.fam. Damman- Pot, overl. ouders Broeks- Splinter, overl. ouders Meulman- Smook en kinderen, Antoon Groote Schaars, Annie Pazie- Ulkeman 

Maandag 4 december
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

Donderdag 7 december
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               : Gerard Damman

Zaterdag 9 december  2e Zondag van de Advent 
19.00 uur            : Eucharistieviering                            
Voorganger        : Pastor de Vries
Koor                : Pro Musica
Lector              : Martin Broeks
Misdienaars       : Frans en Yorinde
Collectanten     : Gerard Holterman, Hein Ulkeman
Koster              : Gerard Holterman
Intenties 9 december: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam Wolthaar, Bernard en Aniie Nijhout en Annet, Irma Broeks- Schiller, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Annie Pazie- Ulkeman 

Maandag 11 december
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector              : Frans Eilert

Donderdag 14 december 
19.00 uur            : Eucharistieviering
Voorganger        : Pastoor Monninkhof
Intentie               :  Voor een vredig Kerstfeest 

Zondag 17 december  3e Zondag van de Advent
09.00 uur            : Communieviering
Voorganger        : Pastoraal werker Doornbusch
Koor                : Pro Musica
Lectrix              : Anneke Jansen
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor
Koster              : Herman v.d Vegt
Intenties 17 december: Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam. Wolthaar, Johan Meijerink, Monica Hagedoorn, Herman Nijboer, ouders Damman- Heerink, overl. ouders Meulman- Smook en kinderen, Antoon Groote Schaars, Annie Pazie- Ulkeman