Hoonhorst

Diaconie

Diaconie is handelen, dienstbaar zijn. De kerk, de parochie heeft een missie, een opdracht om betrokken te zijn in de maatschappij. Zij wil aanwezig zijn met aandacht en zorg voor de ander. Het wordt verwoord in de werken van barmhartigheid die wij vinden in Matteüs 25: “Zij die honger hebben voeden, die dorst hebben te drinken geven, de vreemdelingen herbergen, die naakt zijn kleden, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, de doden begraven en vrede stichten.” Dat laatste is ook terug te vinden in het werk van de M.O.V., waarbij de V in de afkorting, staat voor Vrede.

M.O.V.

M.O.V. staat voor Missie-Ontwikkeling-Vrede. De M.O.V. zich op de noden buiten de grenzen van de parochie, de derde wereldlanden, dit in tegenstelling tot de Caritas. De werkgroep probeert d.m.v. voorlichting en informatie de aandacht te vestigen op de oorzaken van armoede, onderdrukking en uitbuiting in de derde wereld. De M.O.V. draagt zorg voor verschillende acties zoals: Solidaridad, Vastenactie, Miva, Memisa, Vredesweek en de week van de Nederlandse Missionarissen. Daarnaast werkt zij ook samen met de wereldwinkel.

Parochiële Caritas

De Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) is een zelfstandige groep binnen de parochie. Caritas beschikt over financiële middelen om parochianen bij te springen daar waar andere instanties of wettelijke regelingen niet in voorzien. Daarnaast ondersteunt zij andere werkgroepen binnen de parochie, zoals de ziekenbezoekgroep, organisatie “Ontmoetingsdag” (samen met buurtgeloofsgemeenschappen), Adventsviering ouderen en levert een bijdrage aan de eindejaarsactie voor minima. In het Caritasweekend wordt aandacht gevraagd voor het werk van de Caritas en hopen dat zoveel mogelijk mensen belangstelling krijgen voor de noden van de medemens.