Hoonhorst

Werkgroepen

Aanmelding dopelingen

Een aantal keren per jaar kunnen dopelingen in een viering gedoopt worden. Daarnaast is het mogelijk om in overleg met het pastorale team een andere vorm te kiezen. De doopwerkgroep helpt met het samenstellen van de doopviering en tracht met wat extra’s meer kleur te geven aan de feestelijkheden. Tevens wordt  de voorganger ondersteund die de eigenlijke doopviering leidt en worden ouders en dopeling begeleid. Eenmaal per jaar worden in een viering in onze kerk alle doopschelpen uitgereikt aan de ouders waarvan hun kindje het afgelopen jaar gedoopt is.

Dopelingen kunnen worden aangemeld bij Mascha Hulsman 0529 – 85 08 89 of Esther Damman 06 – 81 99 86 33. 

Ziekenbezoekgroep

Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de ziekenbezoekgroep van onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529)401828.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie (EHC) initïeert de voorbereidingen voor de  EHC viering. Samen met de ouders van de communicanten worden de voorbereidingen getroffen en de vieringen voorbereid. In samenwerking met het leerkrachtenteam van groep 4 wordt op de St. Cyriacusschool het project “Kom maar in de kring” behandeld. 

Werkgroep Heilig Vormsel

Eens in de twee jaar worden er in onze parochie jongeren gevormd. In samenwerking met de St. Cyriacusschool bereidt de werkgroep deze jongeren voor op dit gebeuren. Zij doen dit d.m.v. het project “Speurtocht naar de Geest”.  Aan het eind van de voorbereiding maken de kinderen samen met hun ouders/verzorgers een bewuste keuze om zich al dan niet te laten vormen.

Begroetingsgroep

De begroetingsgroep legt contact met nieuwe parochianen om hen het gevoel te geven zich thuis te voelen in onze gemeenschap. Nieuwe parochianen kunnen er terecht met vragen over bijvoorbeeld onze geloofsgemeenschap. Vanwege de gewijzigde wetgeving zal een nieuwe parochiaan niet meer automatisch bij ons bekend zijn. U kunt contact opnemen via ons locatiesecretariaat indien u vragen heeft of een kennismakingsbezoek wenst.