Hoonhorst

Al sinds 1770

Omzien naar allen

Kerkstraat 16, 7722 LR Hoonhorst

Welkom!

Op deze site vindt u informatie over datgene wat er in onze locatie gebeurt en wie daar zorg voor dragen. Tevens kunt u lezen over haar geschiedenis. De oorsprong en de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap is Jezus Christus, onze Heer. Zijn Geest brengt ons bijeen en spoort ons aan te leven in dienst aan God en aan elkaar. Wij hopen dat wij als locatie voor elkaar – en samen voor anderen in ons dorp – een steun en stimulans mogen zijn, in het vertrouwen dat God ons nabij is. Wij spreken tevens de wens uit, dat u met ons er toe wilt bijdragen dat onze geloofsgemeenschap zo levendig blijft als zij nu is.

Via onderstaande link vindt u al het actuele nieuws van onze geloofsgemeenschap in en rondom het dorp als in de Emmanuelparochie zoals periodiek staat vermeld in ons Dorpsblad: 

Laatste nieuws

Kerkhof 1821 – 2021

Al 200 jaar heeft Hoonhorst een eigen katholieke begraafplaats. In het najaar gaan we daar aandacht aan schenken. Van parochianen en buitenstaanders krijgen we vaak

Lees verder »

Brief Pastor Thomas

Beste parochianen van Emmanuel parochie, Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie. Ik

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur

Lees verder »

Wil je meer weten over het geloof, zit je met iets en wil je dat bespreken?

Ga in gesprek met pastor Marga klein Overmeen