Hoonhorst

Kerkberichten van zondag 2 juni tot en met zaterdag 22 juni

Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering om 11.00 uur

Zondag 2 jun
09.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Wenker
Lector                : Silvo Broeks
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Gerard Holterman, Tonnie Braam
Koster               : Gerard Holterman
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, overleden ouders Damman-Heerink, overleden ouders Hollewand, Johan Kortstee, overleden ouders Schrijver-Langenkamp, overleden ouders Meulman en kinderen, Dinie Lohuis-Krisman

Maandag 3 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix               : Tonnie Veltmaat

Donderdag 6 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie: overleden ouders Kappers-v.d. Kolk

Zaterdag 8 juni
19.00 uur          : Communieviering
Voorganger       : Pastoraal werker Doornbusch
Lector                : Martin Broeks
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Hein Ulkeman
Koster               : Herman v.d. Vegt
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overleden familie Sterenbosch, Johan Meijerink, Joop Koerhuis, overleden ouders Seisveld-Butink

Maandag 10 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector                : Frans Eilert

Donderdag 13 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie: voor alle overledenen van onze parochie

Zondag 16 juni
09.00 uur          : Communieviering
Voorganger       : Werkgroep
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor
Koster               : Herman v.d. Vegt
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, overleden ouders Damman-Heerink, overleden ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Jaargedachtenis Gerardus Marinus Meijerink, Gerard en Mien Schuurman-Zijsveld, overleden ouders Lankhorst-Niens, overleden ouders Meulman en kinderen

 Na de viering wordt u uitgenodigd om koffie te drinken

Maandag 17 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

Donderdag 20 juni: geen viering in verband met vakantie pastoor Monninkhof

Zaterdag 22 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastor de Vries
Lectrix               : Ankie van Leeuwen
Koor                   : Pro Musica
Collectanten     : Gerard Holterman, Jan Kroes
Koster               : Gerard Holterman
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overleden ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Annie Nijhout en Annet, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, overleden ouders Broeks-Splinter, Johan Meijerink, Gradus Damman

    

 

 

 

 

 

Al sinds 1770

Omzien naar allen

Kerkstraat 16, 7722 LR Hoonhorst

Welkom!

Op deze site vindt u informatie over datgene wat er in onze locatie gebeurt en wie daar zorg voor dragen. Tevens kunt u lezen over haar geschiedenis. De oorsprong en de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap is Jezus Christus, onze Heer. Zijn Geest brengt ons bijeen en spoort ons aan te leven in dienst aan God en aan elkaar. Wij hopen dat wij als locatie voor elkaar – en samen voor anderen in ons dorp – een steun en stimulans mogen zijn, in het vertrouwen dat God ons nabij is. Wij spreken tevens de wens uit, dat u met ons er toe wilt bijdragen dat onze geloofsgemeenschap zo levendig blijft als zij nu is. 

De locatie Hoonhorst hanteert de volgende actuele tarieven:

Laatste nieuws

Jubilea St. Caeciliakoor

Zaterdagavond 15 juni was er een feestelijke Eucharistieviering in de R.K. Kerk H. Alphonsus de Liguori te Slagharen, waarin 4 koorleden werden gedecoreerd met een onderscheiding

Lees verder »

Gezinszondagen

De gezinszondagen zijn één keer per maand in het eucharistisch centrum en beginnen in dit najaar, de eerste zondag van oktober.

Lees verder »

Je leven in het spel brengen

Onder deze titel (in het Engels: “Putting your life into play”) was er kort voor de Pinksteren (16-18 mei jl.) opnieuw een congres over geloof en sport in het Vaticaan. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppen mocht ik hier naar toe.

Lees verder »

Wil je meer weten over het geloof, zit je met iets en wil je dat bespreken?

Ga in gesprek met pastor Marga klein Overmeen