Hoonhorst

Al sinds 1770

Omzien naar allen

Kerkstraat 16, 7722 LR Hoonhorst

Welkom!

Op deze site vindt u informatie over datgene wat er in onze locatie gebeurt en wie daar zorg voor dragen. Tevens kunt u lezen over haar geschiedenis. De oorsprong en de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap is Jezus Christus, onze Heer. Zijn Geest brengt ons bijeen en spoort ons aan te leven in dienst aan God en aan elkaar. Wij hopen dat wij als locatie voor elkaar – en samen voor anderen in ons dorp – een steun en stimulans mogen zijn, in het vertrouwen dat God ons nabij is. Wij spreken tevens de wens uit, dat u met ons er toe wilt bijdragen dat onze geloofsgemeenschap zo levendig blijft als zij nu is.

Via onderstaande link vindt u al het actuele nieuws van onze geloofsgemeenschap in en rondom het dorp als in de Emmanuelparochie zoals periodiek staat vermeld in ons Dorpsblad: 

Laatste nieuws

Blik in de (pastorale) keuken

Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze Emmauelparochie voor een zomerstage.

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie. Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen

Lees verder »

Kerkhof 1821 – 2021

Al 200 jaar heeft Hoonhorst een eigen katholieke begraafplaats. In het najaar gaan we daar aandacht aan schenken. Van parochianen en buitenstaanders krijgen we vaak

Lees verder »

Brief Pastor Thomas

Beste parochianen van Emmanuel parochie, Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie. Ik

Lees verder »

Wil je meer weten over het geloof, zit je met iets en wil je dat bespreken?

Ga in gesprek met pastor Marga klein Overmeen