Hoonhorst

Tarieven

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP HOONHORST  PER 01-09-2021   

Huwelijksviering                                                                             € 365,-
Huwelijksviering bij geen deelname aan parochiefonds         € 495,-
Jubileumviering (aparte viering)                                                  € 300,-
Jubileumviering (tijdens normale viering)                                   € 125,-
Misintentie                                                                                       €     8,-
Avondwake en uitvaart en begrafenis/crematie                        € 525,-
Alleen een avondwake                                                                  € 235,-
Alleen een uitvaartviering begrafenis/crematie                         € 315,-
Kosten voor gebruik Aula, per dag                                              €   60,-
Grafrecht voor een enkel graf (20 jaar)                                       € 500,-
Onderhoud kerkhof (20 jaar)                                                        € 400,-
Grafrecht voor kindergraf t/m 12 jaar (20 jaar)                          € 250,-
Onderhoud kerkhof voor kindergraf (20 jaar)                             € 160,-
Urnengraf, incl. onderhoud kerkhof (20 jaar)                             € 600,-
Verlenging grafrecht met 10 jaar                                                  € 300,-
Verlenging onderhoud kerkhof met 10 jaar                                € 200,-
Verlenging grafrecht kindergraf met 10 jaar                               € 150,-
Verlenging onderhoud kerkhof kindergraf met 10 jaar             €   80,-

Bij de kosten voor de begrafenis of urnengraf worden gelijktijdig de ruimingskosten à €100,- in rekening gebracht. Voor de huidige graven geldt: bij beëindiging van de grafrechten wordt €100,- berekend als kosten voor het ruimen van het graf.

De volgende kosten worden door de beheerder kerkhof berekend:
Graf delven en sluiten                                                                                          € 525,-
Grafsteen afhalen                                                                                                 € 200,-
Urnenplaatsen en begeleiding, incl. plastic kelder                                           € 500,-
Kosten voor opgraven en herbegraven in hetzelfde graf                               € 125,-
Kosten voor opgraven en herbegraven op een andere begraafplaats         € 350,-