Hoonhorst

Tarieven

Tarieven 2023 geloofsgemeenschap Hoonhorst per 1 mei 2023

Huwelijksviering                                                                                      € 400,-

Huwelijksviering bij geen deelname aan parochiefonds                 € 540.-

Jubileumviering (aparte viering)                                                         € 330.-

Jubileumviering (tijdens normale viering)                                        € 140.-

Misintentie                                                                                                €     8.-

Avondwake en uitvaart  en begrafenis/crematie                              € 575.-

Alleen een avondwake                                                                            € 260.-

Alleen een uitvaartviering begrafenis/crematie                               € 350.-

Kosten voor gebruik aula per dag                                                        €   70.-

Kosten voor gebruik kerk voor condoleren                                       €   50.-

Grafrecht voor een enkel graf (20 jaar)                                             € 650.-

Grafrecht voor kindergraf t/m 12 jaar (20 jaar)                              € 300.-

Urnengrafrecht (20 jaar)                                                                      € 200.-

Onderhoud kerkhof (20 jaar)                                                              € 400.-

Verlenging grafrecht (10 jaar)                                                             € 325.-

Verlenging kindergraf (10 jaar)                                                          € 150.-

Verlenging urnengraf (10 jaar)                                                           € 100.-

Verlenging onderhoud kerkhof (10 jaar)                                          € 200.-

Graf delven en sluiten                                                                           € 575.-

Urnenplaatsen en begeleiding incl. plastic kelder                          € 350.-

Urnenplaatsen en begeleiding zonder plastic kelder                     € 150.-

Kosten voor op graven en herbegraven in hetzelfde graf              € 140,-

Kosten voor opgraven en begraven op een andere begraafplaats   € 385.-

Bij de kosten voor een begrafenis worden gelijktijdig de ruimingskosten  € 130.- in rekening gebracht. Voor een urnengraf komen de ruimingskosten op € 65,- . Voor de huidige graven geldt, indien dit nog niet doorberekend is, bij beëindiging van de grafrechten wordt  € 130,- berekend als kosten voor het ruimen van het graf. Bij de kosten voor de begrafenis of urnengraf worden gelijktijdig de ruimingskosten à € 130.- in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het ruimen van de huidige graven.