Hoonhorst

Liturgie

Vanuit de Pastoraatsgroep coördineert de profieldrager Liturgie samen met de werkgroep Liturgie de liturgische activiteiten binnen onze locatie. Uiteraard krijgen daarbij de hoogtepunten in het kerkelijk jaar (Kerstmis, Pasen) bijzondere aandacht, maar ook aan andere aspecten wordt aandacht besteed (o.a. moederdag, mei- en oktobermaand). Tijdens de Advent en Veertigdagentijd wordt door middel van bijzondere vieringen een aanbod gedaan voor bezinning tijdens deze liturgische perioden. 

Speciale aandacht is er voor de volgende liturgische activiteiten binnen onze locatie:

Rozenkransgebed

Van de vele gebeden tot Maria heeft het rozenkransgebed een heel bijzondere betekenis. Het is een gebed dat eeuwenlang bewaard is gebleven. Men leert het rozenkransgebed het best bidden in een gemeenschap. Gebeden met herhalingen. De herhaling helpt  om rust te vinden temidden van het lawaai van alledag en om  te bezinnen op de heilsgeheimen. Maria leidt ons in alle seizoenen van het leven. Langs de kralen van de rozenkrans wijst Zij ons de weg naar Jezus.

Iedere maandag
om 19.00 uur wordt de rozenkrans samen gebeden, behalve wanneer er die dag een andere viering is. Er wordt gebeden voor de noden in de wereld en voor persoonlijke intenties. Degene die wil, kan voor aanvang de intentie doorgeven aan de lector.

Avondwake

Een avondwake is een woorddienst aan de vooravond van de uitvaart. De nabestaanden hebben de keus om wel of niet een avondwake te houden. De werkgroep Avondwake draagt de zorg voor de avondwake, in overleg met de nabestaanden. Samen bepalen zij de invulling (lezingen, gebeden, liederen en teksten). De werkgroep draagt er eveneens zorg voor dat, mocht er tussen de sterfdag en de uitvaart geen weekendviering zijn, de gehele parochie (tijdig) wordt ingelicht.