Hoonhorst

Kerkberichten van zondag 2 juni tot en met zaterdag 22 juni

Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering om 11.00 uur

Zondag 2 jun
09.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Wenker
Lector                : Silvo Broeks
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Gerard Holterman, Tonnie Braam
Koster               : Gerard Holterman
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, overleden ouders Damman-Heerink, overleden ouders Hollewand, Johan Kortstee, overleden ouders Schrijver-Langenkamp, overleden ouders Meulman en kinderen, Dinie Lohuis-Krisman

Maandag 3 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix               : Tonnie Veltmaat

Donderdag 6 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie: overleden ouders Kappers-v.d. Kolk

Zaterdag 8 juni
19.00 uur          : Communieviering
Voorganger       : Pastoraal werker Doornbusch
Lector                : Martin Broeks
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Hein Ulkeman
Koster               : Herman v.d. Vegt
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overleden familie Sterenbosch, Johan Meijerink, Joop Koerhuis, overleden ouders Seisveld-Butink

Maandag 10 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lector                : Frans Eilert

Donderdag 13 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastoor Monninkhof
Intentie: voor alle overledenen van onze parochie

Zondag 16 juni
09.00 uur          : Communieviering
Voorganger       : Werkgroep
Koor                  : Pro Musica
Collectanten     : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor
Koster               : Herman v.d. Vegt
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, overleden ouders Damman-Heerink, overleden ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Jaargedachtenis Gerardus Marinus Meijerink, Gerard en Mien Schuurman-Zijsveld, overleden ouders Lankhorst-Niens, overleden ouders Meulman en kinderen

 Na de viering wordt u uitgenodigd om koffie te drinken

Maandag 17 juni
19.00 uur          : Rozenkransgebed
Lectrix              : Tonnie Veltmaat

Donderdag 20 juni: geen viering in verband met vakantie pastoor Monninkhof

Zaterdag 22 juni
19.00 uur          : Eucharistieviering
Voorganger       : Pastor de Vries
Lectrix               : Ankie van Leeuwen
Koor                   : Pro Musica
Collectanten     : Gerard Holterman, Jan Kroes
Koster               : Gerard Holterman
Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overleden ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Annie Nijhout en Annet, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, overleden ouders Broeks-Splinter, Johan Meijerink, Gradus Damman

    

 

 

 

 

 

Liturgie

Vanuit de Pastoraatsgroep coördineert de profieldrager Liturgie samen met de werkgroep Liturgie de liturgische activiteiten binnen onze locatie. Uiteraard krijgen daarbij de hoogtepunten in het kerkelijk jaar (Kerstmis, Pasen) bijzondere aandacht, maar ook aan andere aspecten wordt aandacht besteed (o.a. moederdag, mei- en oktobermaand). Tijdens de Advent en Veertigdagentijd wordt door middel van bijzondere vieringen een aanbod gedaan voor bezinning tijdens deze liturgische perioden. 

Speciale aandacht is er voor de volgende liturgische activiteiten binnen onze locatie:

Rozenkransgebed

Van de vele gebeden tot Maria heeft het rozenkransgebed een heel bijzondere betekenis. Het is een gebed dat eeuwenlang bewaard is gebleven. Men leert het rozenkransgebed het best bidden in een gemeenschap. Gebeden met herhalingen. De herhaling helpt  om rust te vinden temidden van het lawaai van alledag en om  te bezinnen op de heilsgeheimen. Maria leidt ons in alle seizoenen van het leven. Langs de kralen van de rozenkrans wijst Zij ons de weg naar Jezus.

Iedere maandag
om 19.00 uur wordt de rozenkrans samen gebeden, behalve wanneer er die dag een andere viering is. Er wordt gebeden voor de noden in de wereld en voor persoonlijke intenties. Degene die wil, kan voor aanvang de intentie doorgeven aan de lector.

Avondwake

Een avondwake is een woorddienst aan de vooravond van de uitvaart. De nabestaanden hebben de keus om wel of niet een avondwake te houden. De werkgroep Avondwake draagt de zorg voor de avondwake, in overleg met de nabestaanden. Samen bepalen zij de invulling (lezingen, gebeden, liederen en teksten). De werkgroep draagt er eveneens zorg voor dat, mocht er tussen de sterfdag en de uitvaart geen weekendviering zijn, de gehele parochie (tijdig) wordt ingelicht.