Hoonhorst

Nieuwsarchief

Vastenactie “Werken aan je toekomst

Elke dag gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij de gewoonste zaak van de wereld. Helaas is dat in grote delen van de wereld minder goed geregeld. Ook de basisschool sr.Lucille in Olusentu Kenya heeft onze hulp nodig om goed onderwijs te kunnen en blijven geven. Daarom, steun de

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Communiqué 23 februari 2021

Beste parochianen, Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende weten. Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. Maar ook werd

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Zondag 7 februari GEEN livestream vanuit Hoonhorst

Vanwege de verwachte sneeuw geldt vanaf middernacht code Rood. Om die reden zal er op zondagochtend 7 februari geen viering worden gehouden in Hoonhorst. Pastoor Monninkhof gaat zaterdagavond wel voor in Dalfsen en wanneer de omstandigheden het toelaten op zondagochtend om 11.00 uur vanuit Ommen. Beide vieringen zijn via livestream

Lees verder »

Parochieavond in coronatijd

Zoals elk jaar gebruikelijk staat er in maart een parochieavond gepland om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken in de Emmanuelparochie en van onze locatie in het bijzonder. Dit jaar kan dat geen parochieavond zijn in het parochiecentrum. We kunnen wel een informatieavond houden via

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

Kerk TV in Hoonhorst

We hebben in Hoonhorst Kerk TV geïnstalleerd. Via een Livestream op YouTube zijn de vieringen Live te volgen of terug te kijken/luisteren.  Op onze website staat de rechtstreekse linkt naar het YouTube kanaal. 

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

Jubilarissen Pro Musica

Tijdens de woord en Communieviering op zondag 22 november riep pastor Marga Klein Overmeen na het slotgebed Tineke Huizing en Jo Diepman naar voren. De reden daarvan was dat ze 25 jaar bij het koor in Hoonhorst hebben gezongen. Hiervoor werden de onderscheidingen in zilver en een oorkonde uitgereikt. Ook

Lees verder »

Decemberactie Pastor Thomas Fonds

Helaas dit jaar geen kerstmarkt i.v.m. Coronapandemie. Hierdoor konden wij het afgelopen jaar geen enkele actie voor het Pastor Thomas Fonds houden. Toch hopen wij dat de verkoop van kerstbomen, (ingevroren) erwtensoep en rookworsten een succes mag worden om niet alleen de kinderen voor school maar ook de gezinnen met

Lees verder »

Adventactie 2020

Delen smaakt naar meer! Door overstromingen en periodes van droogte gaan maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen en alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot school uitval, vooral van meisjes. Met steun van ADVENTSACTIE krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid. HOE KUNT U

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast – update

Beste mensen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot het eind van dit jaar geannuleerd. In januari 2021 zal bekeken worden of en hoe de activiteiten weer kunnen worden opgestart. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

Aangepast protocol vieringen

De komende periode staan er een aantal vieringen gepland waarvan de verwachting is dat hier veel animo voor is. Om te voorkomen dat er meer dan 30 parochianen in de kerk aanwezig zijn tijdens een viering, verzoeken wij u toch vooraf aan te melden bij het parochiesecretariaat, bij voorkeur per

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast. We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

BESLOTEN ALLERZIELENVIERING

Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden mede-parochianen te gedenken. Op maandagavond 2 november herdenken we de parochianen die sinds 2 november vorig jaar zijn overleden. Helaas kunnen wij dit jaar i.v.m. de RIVM-maatregelen alleen de nabestaanden van de overleden parochianen uitnodigen. Zij

Lees verder »

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogamma Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort. Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld. In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en

Lees verder »

Communievieringen

Op 21 september hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en communievieringen kunnen leiden. Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober aanstaande, tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal

Lees verder »

Collectanten Kerk in Actie

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee in Dalfsen en Oudleusen? In

Lees verder »

Caritasweekend 3 en 4 oktober

In dit weekend besteden we extra aandacht aan het werk van de Caritas met dit jaar het thema: Doorbreek de eenzaamheid. Zaterdagavond 3 oktober om 19 uur zal de bijzondere viering plaatsvinden waarin ieder na de viering een leuk presentje kan meenemen voor iemand waar haar/zijn gedachten naar uitgaan. Een zieke,

Lees verder »

Verspreiding programma Inzicht & Uitzicht

In de Dorpsblad staat vermeld dat het programmaboekje van Inzicht & Uitzicht is bijgevoegd. Deze zal het komend Dorpsblad alsnog bijgevoegd worden. De komende weken kunt u al op de website van de Emmanuelparochie het programma bekijken en opgeven voor deelname.

Lees verder »

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht Beste parochianen, Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’! We hebben U

Lees verder »