Hoonhorst

Nieuwsarchief

Kerkhof Hoonhorst 1821 – 2021

Op zondag 7 november schenken we na de eucharistieviering aandacht aan het  bijzondere feit, dat Hoonhorst al 200 jaar een kerkhof heeft. In maart was er geen gelegenheid voor door corona om er uitgebreid bij stil te staan. Middels enkele tentoonstellingsborden achterin de kerk kunnen belangstellenden kennis nemen van de

Lees verder »

Oproep beheer Kerkhof

Een opmerkzame lezer heeft in het Dorpsblad gezien dat er geen Beheerder Kerkhof met de naam van Hein Hulsman in de inleiding staat van het Kerkelijk Nieuws. Inderdaad, Hein Hulsman stopt met het beheer van het kerkhof. Als je dit ruim 40 jaar hebt gedaan is het mooi geweest en

Lees verder »

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur

Lees verder »

Communiqué 28 september 2021

Beste parochianen, Dit communiqué gaat over: De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van 25 september van kracht zijn geworden Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 24 september 2021 over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers Versoepeling coronaregels De

Lees verder »

Nieuwe versoepelingen met ingang van 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel los te laten, mits er in het kerkgebouw tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal ook niet meer nodig zijn. Aan wie aan een viering deelnemen, wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden,

Lees verder »

Blik in de (pastorale) keuken

Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze Emmauelparochie voor een zomerstage. Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het pastorale werk; kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester te pas

Lees verder »

Oogst-Dank- Feest 2021

In het weekend van 25 en 26 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie. Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel

Lees verder »

Kerkhof 1821 – 2021

Al 200 jaar heeft Hoonhorst een eigen katholieke begraafplaats. In het najaar gaan we daar aandacht aan schenken. Van parochianen en buitenstaanders krijgen we vaak te horen: Wat hebben jullie toch een mooi verzorgd kerkhof!! Dit compliment is zeker bedoeld voor de vrijwilligers, die ons kerkhof onderhouden. Zij zorgen het

Lees verder »

Brief Pastor Thomas

Beste parochianen van Emmanuel parochie, Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie. Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden. Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo

Lees verder »

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021. AANTAL KERKGANGERS    o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. o    Voor elk kerkgebouw dient te

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Vastenactie “Werken aan je toekomst

Elke dag gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij de gewoonste zaak van de wereld. Helaas is dat in grote delen van de wereld minder goed geregeld. Ook de basisschool sr.Lucille in Olusentu Kenya heeft onze hulp nodig om goed onderwijs te kunnen en blijven geven. Daarom, steun de

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Communiqué 23 februari 2021

Beste parochianen, Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende weten. Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. Maar ook werd

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Zondag 7 februari GEEN livestream vanuit Hoonhorst

Vanwege de verwachte sneeuw geldt vanaf middernacht code Rood. Om die reden zal er op zondagochtend 7 februari geen viering worden gehouden in Hoonhorst. Pastoor Monninkhof gaat zaterdagavond wel voor in Dalfsen en wanneer de omstandigheden het toelaten op zondagochtend om 11.00 uur vanuit Ommen. Beide vieringen zijn via livestream

Lees verder »

Parochieavond in coronatijd

Zoals elk jaar gebruikelijk staat er in maart een parochieavond gepland om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken in de Emmanuelparochie en van onze locatie in het bijzonder. Dit jaar kan dat geen parochieavond zijn in het parochiecentrum. We kunnen wel een informatieavond houden via

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

Kerk TV in Hoonhorst

We hebben in Hoonhorst Kerk TV geïnstalleerd. Via een Livestream op YouTube zijn de vieringen Live te volgen of terug te kijken/luisteren.  Op onze website staat de rechtstreekse linkt naar het YouTube kanaal. 

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »