Hoonhorst

Nieuwsarchief

Kerkhof 1821 – 2021

Al 200 jaar heeft Hoonhorst een eigen katholieke begraafplaats. In het najaar gaan we daar aandacht aan schenken. Van parochianen en buitenstaanders krijgen we vaak te horen: Wat hebben jullie toch een mooi verzorgd kerkhof!! Dit compliment is zeker bedoeld voor de vrijwilligers, die ons kerkhof onderhouden. Zij zorgen het

Lees verder »

Brief Pastor Thomas

Beste parochianen van Emmanuel parochie, Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie. Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden. Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo

Lees verder »

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021. AANTAL KERKGANGERS    o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. o    Voor elk kerkgebouw dient te

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Vastenactie “Werken aan je toekomst

Elke dag gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij de gewoonste zaak van de wereld. Helaas is dat in grote delen van de wereld minder goed geregeld. Ook de basisschool sr.Lucille in Olusentu Kenya heeft onze hulp nodig om goed onderwijs te kunnen en blijven geven. Daarom, steun de

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Communiqué 23 februari 2021

Beste parochianen, Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende weten. Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. Maar ook werd

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Zondag 7 februari GEEN livestream vanuit Hoonhorst

Vanwege de verwachte sneeuw geldt vanaf middernacht code Rood. Om die reden zal er op zondagochtend 7 februari geen viering worden gehouden in Hoonhorst. Pastoor Monninkhof gaat zaterdagavond wel voor in Dalfsen en wanneer de omstandigheden het toelaten op zondagochtend om 11.00 uur vanuit Ommen. Beide vieringen zijn via livestream

Lees verder »

Parochieavond in coronatijd

Zoals elk jaar gebruikelijk staat er in maart een parochieavond gepland om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken in de Emmanuelparochie en van onze locatie in het bijzonder. Dit jaar kan dat geen parochieavond zijn in het parochiecentrum. We kunnen wel een informatieavond houden via

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

Kerk TV in Hoonhorst

We hebben in Hoonhorst Kerk TV geïnstalleerd. Via een Livestream op YouTube zijn de vieringen Live te volgen of terug te kijken/luisteren.  Op onze website staat de rechtstreekse linkt naar het YouTube kanaal. 

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

Jubilarissen Pro Musica

Tijdens de woord en Communieviering op zondag 22 november riep pastor Marga Klein Overmeen na het slotgebed Tineke Huizing en Jo Diepman naar voren. De reden daarvan was dat ze 25 jaar bij het koor in Hoonhorst hebben gezongen. Hiervoor werden de onderscheidingen in zilver en een oorkonde uitgereikt. Ook

Lees verder »

Decemberactie Pastor Thomas Fonds

Helaas dit jaar geen kerstmarkt i.v.m. Coronapandemie. Hierdoor konden wij het afgelopen jaar geen enkele actie voor het Pastor Thomas Fonds houden. Toch hopen wij dat de verkoop van kerstbomen, (ingevroren) erwtensoep en rookworsten een succes mag worden om niet alleen de kinderen voor school maar ook de gezinnen met

Lees verder »

Adventactie 2020

Delen smaakt naar meer! Door overstromingen en periodes van droogte gaan maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen en alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot school uitval, vooral van meisjes. Met steun van ADVENTSACTIE krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid. HOE KUNT U

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast – update

Beste mensen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot het eind van dit jaar geannuleerd. In januari 2021 zal bekeken worden of en hoe de activiteiten weer kunnen worden opgestart. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

Aangepast protocol vieringen

De komende periode staan er een aantal vieringen gepland waarvan de verwachting is dat hier veel animo voor is. Om te voorkomen dat er meer dan 30 parochianen in de kerk aanwezig zijn tijdens een viering, verzoeken wij u toch vooraf aan te melden bij het parochiesecretariaat, bij voorkeur per

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast. We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

BESLOTEN ALLERZIELENVIERING

Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden mede-parochianen te gedenken. Op maandagavond 2 november herdenken we de parochianen die sinds 2 november vorig jaar zijn overleden. Helaas kunnen wij dit jaar i.v.m. de RIVM-maatregelen alleen de nabestaanden van de overleden parochianen uitnodigen. Zij

Lees verder »

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogamma Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort. Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld. In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en

Lees verder »