Hoonhorst

Kerkberichten van donderdag 18 juli tot en met zaterdag 17 augustus

Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering om 11.00 uur

Donderdag 18 juli

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger        : Pastoor Monninkhof

Intentie: voor de zieke medemens

 

Zaterdag 20 juli

19.00 uur           :  Eucharistieviering

Voorganger        : Pastoor Monninkhof

Lector                :  Martin Broeks

Koor                   :  Pro Musica

Collectanten       : Herman v.d. Vegt, Hein Ulkeman

Koster : Herman v.d. Vegt

Intenties: overleden familie Wolthaar,  Bernard en Marie Diepman-Reimert,  Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman,  Johan Meijerink,  overleden ouders Meijerink-Groote Stroek,  overleden ouders Broeks-Splinter, overleden ouders Meulman en kinderen,  Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg,  Ria Lubbers-Hoogewegen,  Bernard en Annie Nijhout en Annet

 

Maandag 22 juli

19.00 uur           : Rozenkransgebed

Lector               : Frans Eilert

 

Donderdag 25 juli

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger        : Pastoor Monninkhof

Intentie: voor alle overledenen van onze parochie

 

Zondag 28 juli 

09.00 uur           : Communieviering

Voorganger        : Pastoraal werker Doornbusch

Lectrix               : Anneke Jansen

Koor                  :  Pro Musica

Collectanten       : Gerard Holterman, Tonnie Braam

Koster                 : Gerard Holterman

Intenties: Jaargedachtenis Rinus van der Vechte, overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, Ria Lubbers-Hoogewegen, overleden ouders Damman-Heerink 

Na de viering bent u uitgenodigd koffie te drinken

Zaterdag 3 augustus

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger        : Pastoor de Vries

Lectrix               : Ankie van Leeuwen

Koor                   : Pro Musica

Collectanten       : Herman v.d. Vegt, Jan Kroes

Koster                 : Herman v.d. Vegt

Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Theodora Lugtenberg-Kappers, Johan Meijerink, overleden ouders Meulman en kinderen, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg

 

Maandag 5 augustus

19.00 uur         : Rozenkransgebed

Lectrix             : Tonnie Veltmaat

 

Donderdag 8 augustus

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger       : Pastoor Monninkhof

Intentie: voor alle mensen die lijden onder oorlog en geweld

 

Zondag 11 augustus

09.00 uur           : Communieviering

Voorganger        : Werkgroep

Koor                   :  Pro Musica

Collectanten       : Gerard Holterman, Frans Overgoor

Koster               : Gerard Holterman

Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, overleden familie Wolthaar, overleden ouders Hollewand, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, overleden familie Sterenbosch, Jaargedachtenis Theresia Maria Nijensteen-ten Have, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg

 Na de viering bent u uitgenodigd koffie te drinken

 Maandag 12 augustus
19.00 uur           : Rozenkransgebed

Lector             : Frans Eilert

 

Donderdag 15 augustus

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger        :  Pastoor Monninkhof

Intentie: overleden ouders Damman-Heerink

 

Zaterdag 17 augustus

19.00 uur           : Eucharistieviering

Voorganger        : Pastor de Vries

Lectrix               : Hermien Schoorlemmer

Koor                    :  Pro Musica

Collectanten       : Herman v.d. Vegt, Wim Schrijver

Koster               : Herman v.d. Vegt

Intenties: overleden familie Wolthaar, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overleden ouders Broeks-Splinter, 

Johan Meijerink, Hendrikus van Eck, overleden ouder Meulman en kinderen, Herman en Marie Nijboer-Groote Schaarsberg, Bernard en Annie Nijhout en Annet

 

Onderhoud kerkhof en pastorietuin

Onze locatie heeft een aantal vrijwilligers voor het onderhoud van de begraafplaats en de pastorietuin. De heren: Herman Veneboer, Gerard Reusken, Frans Overgoor en Hein Melenhorst hebben te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Wij willen hen hartelijk bedanken voor alle werkzaamheden, die zij voor onze locatie hebben gedaan.

Op onze vrijwilligersavond op 24 november zullen wij hen op gepaste wijze bedanken. Als locatieraad zijn wij nu op zoek naar enkele vrijwilligers/ vrijwilligsters, die bereid zijn om de overige leden van de onderhoudsteam te komen versterken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ankie van Leeuwen: tel.0529 402011 / 0613427790.