Hoonhorst

Contact

Locatiesecretariaat

bezoekadres: Kerkstraat 16
7722 LR Hoonhorst

Openingstijden:
Vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Dorpshuiskamer

Telefoon: 
0529 – 40 12 23

Email:
rkkerkhoonhorst@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL 55RABO0312 8258 11
t.n.v. R.K. Parochie
H. Cyriacus te Hoonhorst

Pastoresteam Emmanuelparochie

A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor,
monninkhof@hetnet.nl ; 06-22786151

Hans de Vries, parochievicaris,
prhansdevries2020@gmail.com 06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828

Marga klein Overmeen,
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof