Hoonhorst

Met de bus naar de wijding van R.Meijer in Utrecht

 

 

Sinds een paar maanden is Richard Meijer als kandidaat diaken in onze parochie aan het werk.
Op zaterdag 7 mei om 10.30 uur zal hij door Kardinaal Eijk tot diaken worden gewijd, zie voor meer info de website van de Emmanuelparochie.

Bij voldoende belangstelling om aanwezig te zijn bij deze wijdingsviering, willen wij (het parochie-bestuur) een bus laten rijden naar Utrecht. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich tot 20 april as. opgeven bij de secretaris van het parochiebestuur (secretaris@emmanuelparochie.nl). Graag bij opgave duidelijke vermelding van uw naam en het aantal personen. Voor de kosten van de busreis vragen wij een vrije gift.

Op zondagochtend 8 mei zal Richard om 11.00 uur mee voorgaan in een viering in de kerk van Ommen. Na de viering kunt u hem feliciteren. En natuurlijk zijn hiervoor ook alle parochianen van harte welkom.

Wij wensen Richard een goede voorbereiding op deze voor hem bijzondere dag.

Parochiebestuur Emmanuelparochie