Hoonhorst

Nieuwsarchief

Palmpasen en knutselmiddag

Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zaterdag 9 april om 19.00 uur en we verzamelen ’s avonds vanaf 18.45 uur onder de luifel bij de kerk. In de kerk worden de

Lees verder »

Communiqué 25 februari 2022

Versoepeling coronaregels De Bisschoppen van Nederland hebben op 23 februari jl. versoepelingen aangekondigd van de coronaregels. Deze versoepelingen gaan vandaag, 25 februari, in. Voor onze Emmanuelparochie betekenen deze versoepelingen het volgende: Geen anderhalve meter afstand meer De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, vervalt. Mondkapjesadvies vervalt Het advies om

Lees verder »

Dag van het Jodendom

Vanwege de Dag van het Jodendom afgelopen 17 januari had de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd die vanwege de situatie rond het coronavirus helaas niet kon plaatsvinden. Alsnog zal deze gehouden worden. Hieronder treft u de gegevens aan. Datum: zondag 3 april

Lees verder »

Communiqué 27 januari 2022

Beste parochianen, Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk. Hierna zal ik aangeven wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.   Vieringen Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen,

Lees verder »

Bedevaartprogramma 2022

Het bedevaartprogramma van het Huis voor de Pelgrim in 2022 is bekend. Na de coronapauze hopen we komend jaar weer volop op bedevaart te kunnen gaan. Voor de Emmanuelparochie staat er een Lourdesbedevaart gepland van 7 t/m12  sept. 2022. Wij willen speciaal deze bedevaart onder uw aandacht brengen, indien u

Lees verder »

Bedankt namens het Pastor Thomas Fonds

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u allen hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten , bloedworst, bakleverworst balkenbrij en contante giften  , mochten wij het prachtige bedrag van € 1462,45 overmaken op de rekening van het Thomas Fonds. Ook mochten

Lees verder »

Diakenwijding Richard Meijer

Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan U voorgesteld. De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort geleden met succes afgerond. Inmiddels is Richard in

Lees verder »

Week van Gebed – Licht in het duister

Tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. De verschijning van de ster is een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs, ook wel bekend als de wijzen of koningen naar de plaats waar de redder wordt geopenbaard. De

Lees verder »

Kerstviering in Hoonhorst

Eerste kerstdag is om 09.00 uur de Kerstviering in de St. Cyriacuskerk in Hoonhorst. Deze  Kerst-communieviering is voorbereid door de werkgroep. Deze werkgroep gaat ook voor in deze viering. Door de aangescherpte coronamaatregels mogen er maar 50 personen toegelaten worden. Dat betekent dat u zich moet aanmelden voor deze viering. Dit

Lees verder »

Communiqué 21 december 2021

Onze Bisschoppen hebben besloten tot verdere aanscherping van de coronaregels. Pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben besloten om alle aanbevelingen van de Bisschoppen over te nemen. Voor onze parochie betekent dit het volgende:   Maximaal aantal aanwezigen Het maximaal aantal aanwezigen bij vieringen is 50 personen. Dit aantal

Lees verder »

Adventsactie MOV Werkgroep Hoonhorst

“Een gezonde start voor moeders en kinderen”. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg, rondom hun zwangerschap en bevalling. Soms is de afstand te groot of kunnen vrouwen de reiskosten ernaar toe niet betalen. Adventsaktie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede en bereikbare zorg voor moeder

Lees verder »

Communiqué 1 december 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl. Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl. Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en

Lees verder »

Vier Kerstmis 2021!

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Is er geen

Lees verder »

kerkbalans 2022

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd? Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via

Lees verder »

Paden kerkhof vernieuwd

In de afgelopen weken is er keihard gewerkt om de bestrating op het kerkhof te vernieuwen. Het streven was om dit voor de herdenking van 200 jaar kerkhof op 9 november af te hebben. En dat is gelukt. Het kerkhof ligt er weer mooi bij. Daar hebben niet alleen professionals aan gewerkt,

Lees verder »

Willibrordpennning voor echtpaar Schrijver – Gerritsen

Mw. José Gerritsen was in 1981 al begonnen met het schoonmaken van de kerk. Op 18 september van dat jaar trouwde ze met Jan Schrijver. Sindsdien en mogelijk al eerder heeft Jan mee geholpen bij de schoonmaak. Het echtpaar Schrijver was vanaf september 1981 verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kerk. Bij

Lees verder »

Kerkhof Hoonhorst 1821 – 2021

Op zondag 7 november schenken we na de eucharistieviering aandacht aan het  bijzondere feit, dat Hoonhorst al 200 jaar een kerkhof heeft. In maart was er geen gelegenheid voor door corona om er uitgebreid bij stil te staan. Middels enkele tentoonstellingsborden achterin de kerk kunnen belangstellenden kennis nemen van de

Lees verder »

Oproep beheer Kerkhof

Een opmerkzame lezer heeft in het Dorpsblad gezien dat er geen Beheerder Kerkhof met de naam van Hein Hulsman in de inleiding staat van het Kerkelijk Nieuws. Inderdaad, Hein Hulsman stopt met het beheer van het kerkhof. Als je dit ruim 40 jaar hebt gedaan is het mooi geweest en

Lees verder »

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur

Lees verder »

Communiqué 28 september 2021

Beste parochianen, Dit communiqué gaat over: De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van 25 september van kracht zijn geworden Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 24 september 2021 over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers Versoepeling coronaregels De

Lees verder »

Nieuwe versoepelingen met ingang van 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel los te laten, mits er in het kerkgebouw tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal ook niet meer nodig zijn. Aan wie aan een viering deelnemen, wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden,

Lees verder »

Blik in de (pastorale) keuken

Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze Emmauelparochie voor een zomerstage. Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het pastorale werk; kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester te pas

Lees verder »