Ommen

Batseba op bezoek in Ommen

Batseba op bezoek in Ommen

Ja, werkelijk waar. In haar gevolg heeft ze ook nog Tamar, Rachab en Ruth meegenomen. En zoals ze hier in Ommen staan, zijn ze er voor eeuwig: in brons gegoten.

Relinde Kattenberg, bronskunstenares uit Harderwijk, exposeert momenteel haar beelden bij Galerie Tom Lucassen aan de Prinses Julianastraat. Relinde werkt vanuit Bijbels perspectief. Als een Bijbeltekst haar aanspreekt, ontstaat bij haar een gevoelsbeeld. Vanuit die emotie gaat Relinde op zoek naar de vorm. Dat doet ze door verdieping te zoeken in Bijbelstudie over dat onderwerp. Ze onderzoekt daarbij de Hebreeuwse oorsprong. Hierdoor ontstaan beelden met verdieping in verbeeldende lagen.

Naast historische personen als Tamar (Mattheus 1, 1-17) gebruikt Relinde ook Bijbelteksten zoals bijvoorbeeld Openbaring 4, vers 7 en 8a voor haar beelden. Vier beelden hebben deze passage als basis.

Meer algemene titels zoals bijvoorbeeld het beeld ‘Sterk’, hebben ook een geloofsachtergrond. ‘Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Beschermer sluimert nooit.’ (Psalm 121, vers 3) is in brons verwoord in een prachtig ruimtelijk beeld dat onwrikbaar staat en toch gevleugeld is.

De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 – 17 uur. In vakantieperiodes zijn extra openingstijden: zie www.tomlucassen.nl

U kunt ook op afspraak komen: 06 50899025