Ommen

Liturgie

Liturgie

Contactpersoon locatiebestuur:

René Huyskes   tel. 0529-456011

 

Koren

Gemengd koor

Tijdelijk voorzitter:

 Riet Wolffenbuttel

Secretaris:

vacant

Penningmeester:

Nico Zwanepol tel. 0529-453630

nico @zwanepol.org

Dirigent/Organist:

Herman Hagels tel. 0523-614912

 muziekschool@hagelsmuziek.nl

Maandagavond repetitie van 19.30 tot 21.30 uur

Intermezzo

Voorzitter:

Jeannet Meijrink tel. 06-48647368l

Jeannet@ltg-europe.com

Secretaris:

Wilma Jansen tel.0529- 454350

henkjansen@home.nl

Penningmeester:

Gerard Mensink tel.0529-450670

Pianist:

Harry Kroes tel. 0572-355462

Dirigent:

Gerard Jansman tel.0529-457017

Donderdagavond repetitie van 20.00 tot 22.00 uur

Werkgroepen

Lectoren

Contactpersoon:

Ben Jutten tel. 0529-451790

bjutten@gmail.com

Werkgroep Avondwake:

Contactpersoon:

Ben Jutten tel. 0529-451790

bjutten@gmail.com

Werkgroep uitvaartbegeleiding:

Contactpersonen:

Ben Jutten tel. 0529-451790

bjutten@gmail.com

Misdienaars/ Accolieten:

Contactpersonen:

Wemmy Seinen tel. 0529-450670

gerardenwemmy@kpn.nl

Acolieten:

Ton Hoogenboom tel. 06-33175370

Henk Geerts tel. 0529-452874

Wichard Hollak tel. 0529-454343

Kosters:

Contactpersoon:

Ben Jutten tel. 0529-451790

bjutten@gmail.com

Schoolvieringen

Vieringen in samenwerking met de St. Bernardusschool.