Ommen

Algemene informatie

Kerkbalans:
In het begin van het nieuwe jaar zal aan alle ingeschreven leden van onze geloofsgemeenschap een jaarlijkse vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor het in stand houden van onze eigen geloofsgemeenschap.

Contactpersoon:

Hans Bakker    tel. 06-38123613

rek. IBAN-NL72RABO0348992440

Kerdienstgemist.nl

Via kerkdienstgemist.nl zoek naar Overijssel dan naar Ommen

St. Brigittakerk.

Contactpersoon:

Jos Siero tel. 06-25271050

Parochienieuws “St. Brigitta”
Ingeschreven leden ontvangen het parochienieuws.
Leden die niet meedoen aan de “actie kerkbalans” maar wel het parochieblad wensen te ontvangen wordt een bijdrage van €15,00 gevraagd.

Parochiecetrum:

Nering Bögelstraat 1 7731EL Ommen tel. 0529-456467

Contactpersonen:

Herma KleinKoerkamp tel.0529-455499

Elly Schrijver tel. 0529-452221

of locatiebestuur

Parochiesecretariaat tel.0529-456467

StBrigittaParochie@outlook.com

Contactpersonen:

Ria v.d. Heide tel. 0529-453721

Marianne Hendriks tel. 0529-455325

Intenties:
Intenties voor alle vieringen kunt u opgeven tijdens de openingsuren van het parochiecentrum. Indien tijdig opgegeven worden deze intenties ook vermeld in het parochienieuws. Intenties kunnen ook schriftelijk worden ingediend. De datum vermelden, evenals uw naam en telefoonnummer en degene waarvoor de misintentie bedoeld is. Samen met een ingesloten
geldelijke bijdrage van € 8,00 per intentie. Gelieve deze te deponeren in de brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus bij het parochiecentrum.
Daarnaast kunnen er gebedsintenties worden neergeschreven in het boek in de Mariakapel. Deze gebeden worden voorgelezen in de viering.

Secretaris van het locatiebestuur:

Vera Laning-Captein tel.06-17038404

Contactpersonen H.Vormsel voor volwassen:

Pastoor A.Monninkhof tel.06-22786151

Contactpersoon huwelijk:

Pastoor A. Monnikhof tel.06-22786151

Biecht:
Met Pasen en Kerstmis is er in onze kerk een boeteviering.
Voor persoonlijk biecht kunt u contact opnemen met de pastoor.

Boete en verzoening:

Er is gelegenheid voor (persoonlijke) boete en verzoening op elke 1e zaterdag van de maand
van 16.00 tot 17.00 uur.

Contactpersonen Ziekenzalving:

Pastoor Monnikhof tel.06-22786151

Contactpersonen bij overlijden:

Pastoor Monnikhof tel.06-22786151

H. Communie thuis:
Voor de H. communie aan huis zijn er speciale hostiedoosjes. Om thuis de communie te ontvangen kunt u contact opnemen met:

Herman Lankhorst tel. 0529-453874

Vieringen in de Geloofsgemeenschap St. Brigitta te Ommen:
Zaterdag:
Aanbidding van het Allerheiligste van 17.00 tot 18.00 uur.
Zondag:
Op zondag is er een Eucharistieviering om 11.00 uur.
Vrijdag:
Iedere vrijdagmorgen is er een Eucharistieviering om 9.00 uur. 

In onze kerk is ringleiding aanwezig.

R.k. St. Bernardusschool

Nering Bögelstraat 3 Ommen

tel. 0529-452781 / 454871

www.bernardusommen.nl