Ommen

Catechese

Catachese

Contactpersoon locatiebestuur:

Vacant

Doopvoorbereiding

Indien u uw kind het sacrament van het “Heilig Doopsel” wilt laten toedienen kunt u contact opnemen met:

Simone Koggel

simonekoggel@gmail.com

Mirjan Bakker

mmnkbakker@hotmail.com

Eerste Heilige Communievoorbereiding:

Margôt Eshuis

catechesebrigitta@gmail.com

 

H.Vormsel voor Volwassenen

Pastoor A. Monninkhof

tel. 06-22786151

monninkhof@hetnet.nl

Werkgroep “Geloven nu”

Jos Resink

joresink@cs.com

tel. 0529-453313