Ommen

Locatieraad

Locatieraad Geloofsgemeenschap St. Brigitta

Voorzitter:

Harry Lowik tel. 06-30260499

harrylowik@hotmail.com

Secretaris:

Vera Laning – Captein  tel  06-17038404

stbrigittasecretaris@hotmail.com

Financieel beheer:

Dinand Martens tel. 06-29046010

Onderhoud en technische zaken:

Ton Hoogenboom tel. 06-33175370

afmhoogenboom@gmail.com              

 Algemene ondersteuning:

René Jansen tel.06-51275905

Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap St. Brigitta:

Taakveld Liturgie:

 Ciska Derks tel. 06-36335418

ciska.derks.cd@gmail.com

Taakveld Catechese:

Rene Pillen tel. 06-24359734

Taakveld Diaconie:

Vacant

Taakveld Gemeenschapsopbouw:

Vacant

Rekeningnummer Geloofsgemeenschap St. Brigitta

NL03RABO348923066

Parochiecentrum Parochiesecretariaat

Parochiecentrum: tel 0529-456467

Nering Bögelstraat 1 7731 EL Ommen

Informatie:

Locatiebestuur 

Parochiesecretariaat: tel. 0529-456467

mailto:StBrigittaParochie@outlook.com

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT 
Donderdagochtend : geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

 

U kunt hier o.a. terecht voor: misintenties, doop- of huwelijksviering, adreswijziging, hulp bij het maken van boekjes voor vieringen etc.

Contactpersonen:

Ria v.d. Heide (privé tel. 0529-456721)

 

Brigitta-nieuws:

Ieder ingeschreven lid van de geloofsgemeenschap St. Brigitta die meedoet aan de actie Kerkbalans, ontvangt het Brigitta-nieuws.

Artikelen die u graag geplaatst wil zien kunt u deponeren in het postvak “St. Brigitta-nieuws” in de hal van het parochiecentrum of een mail sturen naar mailto:StBrigittaParochie@outlook.com

Het secretariaat zorgt voor doorzending naar de redactie.

Pastorale zorg voor onze geloofsgemeenschap St. Brigitta

Pastorale zorg Pastoor A. Monninkhof

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoresteam Emmanuelparochie:

A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl ; 06-22786151

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com 06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18276484

Ria Doornbuschpastordoornbusch@gmail.com; 06-14406955

 

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vrijdag: pastor Doornbusch