Ommen

Tarieven GG St Brigitta

Caritas

Tarieven GG St Brigitta

Excl. km-vergoeding crematorium en bloemversiering. Tarieven zijn voor het St. Brigitta kerkhof! Tarieven zijn geldig vanaf 1

maart 2015 en zijn vastgesteld door de Locatieraad van de

Geloofsgemeenschap St. Brigitta op 11 maart 2015.

1-3-2015 (in euro’s)

parochiaan

Ja

Nee

1

Avondwake, uitvaartviering, begrafenis op kerkhof St Brigitta

350

500

2

Uitvaartviering, begrafenis op kerkhof St Brigitta

300

450

3

Avondwake, uitvaartviering, begrafenis op algemeen kerkhof

350

500

4

Uitvaartviering, begrafenis op algemeen kerkhof

300

450

5

Avondwake, uitvaartviering, crematie

350

500

6

Uitvaartviering, crematie

300

450

7

Pastor bij begrafenis/crematie zonder viering

200

300

8

Grafrechten St Brigitta kerkhof enkel graf volwassene 20 jaar

400

400

9

Grafrechten St Brigitta kerkhof dubbel graf volwassene 20 jaar

800

800

10

Grafrechten St Brigitta kerkhof kinderen (< 12 jaar) graf 20 jaar

250

250

11

Asbussengraf incl. keldertje 20 jaar

550

550

12

Verlenging met 10 jaar enkel en dubbel graf volwassenen

300

300

13

Verlenging met 10 jaar kindergraf

175

175

14

Asbussengraf 10 jaar verlenging

200

200

15

Graf delven en sluiten volwassenen

500

500

16

Delven asbussenkeldertje

150

150

17

Bijzetten in een asbussenkeldertje

150

150

18

Zang bij avondwake/uitvaart (ongeachte welk koor/solo)

100

100

19

Huwelijksmis plus voorbereiding plus koor

300

300

20

Koffietafel (koffie met brood) bij uitvaart (per persoon)

10

10

21

Misintensie (per keer)

8

8