Ommen

Nieuwsarchief

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Een kostbaar en veelzeggend kleinood

  In elke katholieke kerk is een tabernakel aanwezig: de kluis waarin de H. Communie ofwel het Allerheiligst Sacrament wordt bewaard.  In het Oude/Eerste Testament wordt verteld dat de Israëlieten – toen zij na de bevrijding uit Egypte door de woestijn trokken op weg naar het Beloofde Land – volgens

Lees verder »

Je leven in één herinnering

  Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur luister ik in de auto naar het programma “Hoogtij” van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en samenleving komen daar aan de orde.  Altijd in de vorm van een interview.  Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en

Lees verder »

‘Ommen werkt aan sociaal welbevinden’

Geachte medegelovigen. Zoals u misschien wel weet hebben de ‘Gezamenlijke’ kerken in Ommen met de gemeente afgesproken dat er,  bij een gebeurtenis die ons allen raakt,  een kerk de deuren opent om bij elkaar te kunnen komen. Dit naar aanleiding van het vreselijke ongeluk in Haaksbergen. In onderling overleg is

Lees verder »

Onze vrijwillers.

Mede door de inzet van onze pastoor en met ondersteuning van vele vrijwilligers zijn alle vieringen rondom Pasen weer fantastisch verlopen. Het was een heel gepuzzel om alle vieringen met de daarbij behorende ondersteuning rond te krijgen. En natuurlijk met dank aan de voorgangers Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts.  Het

Lees verder »

Over ons kerkhof bij de kerk.

Sinds een aantal jaren is er een nieuw reglement van de Nederlandse R.-K Kerkprovincie waaraan het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K Emmanuel-parochie voldoet. Binnen de uitvoering bestaat er wat ruimte voor de plaatselijke geloofs-gemeenschappen.  Dit betekent wel dat alle oude afspraken formeel/officieel zijn vervallen. Zoals

Lees verder »

ZOMERKAMP VOOR UW KIND;  indien nodig helpt de PCI  Zoals onder dit artikel te lezen is, organiseert het Aartsbisdom voor kinderen uit ons bisdom een tweetal vakantiekampen.  Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat nodig is kan en wil de parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag de helpende

Lees verder »

GEWIJZIGDE AANVANDSTIJDEN

Versperviering maandag 29 maart a.s. : 19.00 uur (i.p.v. 19.30 uur) Paaswake zaterdag 3 april a.s. : 19.00 uur (i.p.v. 21.30 uur) KRUISWEG Goede Vrijdag 2 april a.s. is er ’s middags om 15.00 uur Kruisweg

Lees verder »

2 berichten van de Werkgroep Rondom Pasen

  De 40 dagentijd, op weg naar Pasen De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten. Zoals we al eerder schreven: de wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Neem daarbij alle coronaregels in

Lees verder »

Allen broeders en zusters

    Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus onlangs een moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons christelijk geloof, maar ook van andere religies, namelijk jodendom en de islam. Ooit is Abraham, die door

Lees verder »

Lieve Jan Harm

    Were you there when the sun refused to shine.  Onze wereld stond afgelopen zaterdag stil en kleurde zwart en donker. Ons hart huilt nu jij niet meer onder ons bent. It causes us to tremble, tremble, tremble… Steal away to Jesus ben je ons zo plotseling voorgegaan. Going

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Een nieuwe Bisschop

In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het ook weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen delen mij mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, anderen geloven nog wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer anderen hebben en houden een

Lees verder »

Mogen allen één zijn

  In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. Dit lied kunt U onder meer

Lees verder »

Communiqué 23 februari 2021

Beste parochianen, Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende weten. Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. Maar ook werd

Lees verder »

…Goede voornemens..

Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn. Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo ja, wat is daar nog van over in februari? Vaak beginnen we met goede moed,

Lees verder »

Wereldgebedsdagviering gaat niet door in Ommen.

Op 5 maart 2021 is het Wereldgebedsdag. Ieder jaar doen wij in Ommen mee met een viering en komen we samen voor gebed en zingen we met elkaar. De viering wordt georganiseerd door het plaatselijk comité welke bestaat uit vrouwen van Katholieke Kerk, Het Baken (ger. Vrijgemaakt,) en de PKN

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

KERK OPEN

De kerk is elke zaterdag open van 12.-00 uur tot 18.00 uur. U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor en momentje van bezinning en gebed. Ook  op dinsdagochtend is onze kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Lees verder »

Locatieraad René Pillen

Hallo medeparochianen. Normaal gesproken hadden we nu lachende gezichten gezien op de nieuwjaarsreceptie. Koffie, wat lekkers erbij, voor iedereen de beste wensen, ook nog even naar mijn speech luisteren en dan aan de borrel. Iedereen nog wat napraten over de mooi versierde kerk, de vieringen, oud en nieuw en even

Lees verder »

Venite et Audite

Venite et Audite ( Kom en luister): een uurtje Katholieke radio.   Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale zender, van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit Ommen en Karin Drost uit Dalfsen. Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek. Regelmatig terugkerende onderdelen in het

Lees verder »

Mogen allen één zijn

  In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. Dit lied kunt U onder meer

Lees verder »

WEEK VAN GEBED

WEEK VAN GEBED  Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde,

Lees verder »

Kerk open

Onze kerk is op 1e, 2e kerstdag en a.s zondag na de vieringen open is t/m 18.00 uur voor een kaarsje, gebed en bezichtiging van onze kerststal.

Lees verder »