Ommen

Nieuwsarchief

…Goede voornemens..

Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn. Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo ja, wat is daar nog van over in februari? Vaak beginnen we met goede moed,

Lees verder »

Wereldgebedsdagviering gaat niet door in Ommen.

Op 5 maart 2021 is het Wereldgebedsdag. Ieder jaar doen wij in Ommen mee met een viering en komen we samen voor gebed en zingen we met elkaar. De viering wordt georganiseerd door het plaatselijk comité welke bestaat uit vrouwen van Katholieke Kerk, Het Baken (ger. Vrijgemaakt,) en de PKN

Lees verder »

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

KERK OPEN

De kerk is elke zaterdag open van 12.-00 uur tot 18.00 uur. U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor en momentje van bezinning en gebed. Ook  op dinsdagochtend is onze kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Lees verder »

Locatieraad René Pillen

Hallo medeparochianen. Normaal gesproken hadden we nu lachende gezichten gezien op de nieuwjaarsreceptie. Koffie, wat lekkers erbij, voor iedereen de beste wensen, ook nog even naar mijn speech luisteren en dan aan de borrel. Iedereen nog wat napraten over de mooi versierde kerk, de vieringen, oud en nieuw en even

Lees verder »

Venite et Audite

Venite et Audite ( Kom en luister): een uurtje Katholieke radio.   Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale zender, van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit Ommen en Karin Drost uit Dalfsen. Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek. Regelmatig terugkerende onderdelen in het

Lees verder »

Mogen allen één zijn

  In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. Dit lied kunt U onder meer

Lees verder »

WEEK VAN GEBED

WEEK VAN GEBED  Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde,

Lees verder »

Kerk open

Onze kerk is op 1e, 2e kerstdag en a.s zondag na de vieringen open is t/m 18.00 uur voor een kaarsje, gebed en bezichtiging van onze kerststal.

Lees verder »

Belangrijke mededeling van uw locatieraad en pastoraatsgroep

Vieringen Kerstavond en 1e Kerstdag De vieringen van Kerstavond vervallen, echter de viering van 21.00 u is wel via kerdienstgemist.nl te volgen. De vieringen van 1e kerstdag ( 11.00 u) en 2e Kerstdag (10.00 u) gaan wel door alleen wel opgeven via ons parochiesecretariaat. Vanwege de regels zijn we genoodzaakt

Lees verder »

Vieringen met kerst in de Emmanuëlparochie

Communiqué woensdag 16 december 2020 Beste parochianen, Gisteren (woensdag 16 december) kwam er een bericht binnen van onze Bisschoppen over de vieringen met Kerst. In dit bericht staat, dat de Bisschoppen besloten hebben, dat er op Kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Verder geven de Bisschoppen aan, dat er op

Lees verder »

Kerstmis in Coronatijd

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een

Lees verder »

Wel viering, minder collecte

Met een variant op deze titel, deden we in mei een beroep op U, als kerkgangers en niet-kerkgangers, om ons als geloofsgemeenschap eenmalig 25 euro te schenken. Aan deze oproep heeft U als onze parochianen, royaal gehoor gegeven. Voor al uw goede gaven zijn we U oprecht dankbaar. Ook nu

Lees verder »

JOHANNES – een meditatie voor Advent

Een mens staat op – Johannes is zijn naam, een stem die roept in de woestijn. Nee, niet hij was het licht, maar hij kwam om te getuigen van het licht. Het licht dat in hem kwam, deed hem getuigen van het licht: het licht dat in hem kwam. Er

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

De stille kracht

De Stille Kracht De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op de voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen die onopvallend, in de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de Geest, handen en voeten geven. Liefde In mijn werk merk

Lees verder »

Adventsviering op zondag 6 december

Graag brengt Vereniging Ontwikkelingshulp “de Brug” het volgende project onder uw aandacht. Elk jaar wordt in onze kerk een toelichting op het project gegeven door Ellen Willems-ter Maat. Helaas is dit door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Vandaar deze uitleg in dit Brigitta-nieuws. Het project betreft dit jaar corona noodhulp aan rondtrekkende families in India die

Lees verder »

Mededelingen Sint Brigitta jaarvergadering 2020

  We kijken terug op een heel ander en ook moeilijk jaar maar wel met een positief gevoel. Er is veel gebeurd. Vooral de live-uitzendingen hebben veel goede reacties opgeleverd en daarmee hebben we ook veel mensen kunnen bereiken. Vanaf 22 maart t/m 31 oktober zijn er 56 uitzendingen geweest.

Lees verder »

Buitengewoon

Buitengewoon In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En dat hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou worden beëindigd. Ruim veertig jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. Het geloof delen met heel

Lees verder »

Vergeven

!Ver-geef!  ?vergeet?  !ver-zoen! Op de 3e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en 13 december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het thema ‘vergeving en verzoening’. Jezus zegt ons:” vergeef altijd”. Als ik wil leven met Hem aan mijn zijde dan moet ik de vraag stellen:

Lees verder »

Inloopmiddagen en Kerstmiddag

We hebben de mooie gewoonte om in de herfst weer te beginnen met onze maandelijkse inloopmiddagen op zondag. Maar…..dit jaar is het anders en gaan veel activiteiten niet door vanwege het coronavirus. Met de anderhalve meter afstand, die we willen handhaven, is het lastig om bv rummikub te spelen, te

Lees verder »

Het stokje overgedragen

In de afgelopen jaren heb ik me met veel plezier ingezet als secretaris. Het voelde altijd goed om op deze manier betrokken te zijn bij onze mooie geloofsgemeenschap. De onderlinge samenwerking was altijd heel plezierig, samen met alle vrijwilligers hebben we heel wat werk verzet. Binnen de locatieraad heb ik

Lees verder »

Kerkonderhoud

Ondanks de moeilijke tijd waarin we leven gaat ook het onderhoud aan ons mooie kerkgebouw gewoon door. Zoals U weet is er heel wat werk verzet om ondanks de coronaperikelen de Eucharistievieringen bij U thuis op de buis te laten verschijnen. Ook in ons parochiecentrum is er een nieuwe verbinding

Lees verder »