Ommen

Nieuwsarchief

De jaarlijkse “Rommelmarkt 2023”

De jaarlijkse ” Rommelmarkt 2023 ” Na de geslaagde rommelmarkt van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een rommelmarkt houden waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze parochiekerk. Het wordt o.a. bestemd voor het onderhoud aan onze mooie kerk, het herstel van de houten aanbouw van het

Lees verder »

INLOOPMIDDAG

Op zondagmiddag 16 april 2023 van 14.30 – 16.30 uur is er weer een gezellige inloopmiddag in het parochiecentrum van de St. Brigitta Geloofsgemeenschap. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen, rummikub of een ander spel spelen, of gewoon gezellig met elkaar praten. Ook

Lees verder »

Tegenwind

“De eenzame fietser die, kromgebogen over het stuur, tegen de wind…” Deze regel uit een lied van naar ik meen Boudewijn de Groot, werd me aangereikt door collega’s in het pastoraal team, toen ik vertelde over twee misdienaars uit onze parochie. Vlak voor de Mis kwamen ze binnen, verregend en

Lees verder »

Pelgrimeren

Als ik het woord Pelgrimeren hoor, dan gaat mijn geest altijd naar het lied: Pelgrimstocht der mensen. U kent het vast wel, een oud traditioneel lied met in het eerste couplet woorden waar we snel overheen zingen. ‘Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn, onvervulde wensen, – ’t Land zal heerlijk

Lees verder »

Weet je wat je wel zou willen zijn

  Op zondag 19 februari 2023 heeft het orkest De Melodies, zoals elk jaar gebruikelijk is, een woord/communie-viering in Haarle muzikaal ondersteund, met hulp van enkele koorleden van Intermezzo en van Fitis uit Wijhe. De Melodies is een orkest voor en door mensen met een verstandelijke beperking; de enthousiaste leden

Lees verder »

Paastriduüm 2023

Het Paastriduüm betreft de avondvieringen op Witte Donderdag (6 april a.s.); Goede Vrijdag (7 april a.s.); en de Paaswake (zaterdagavond 8 april a.s.)

Lees verder »

Blijft dit doen om mij te gedenken

Reactie van pastoraal team en parochiebestuur op het beleidsplan ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’ over Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees verder »

INLOOPMIDDAG

Op zondagmiddag 19 maart 2023 van 14.30 – 16.30 uur is er weer een gezellige inloopmiddag in het parochiecentrum van de St. Brigitta Geloofsgemeenschap. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen, rummikub of een ander spel spelen, of gewoon gezellig met elkaar praten. Ook

Lees verder »

Samen eten

Zoals u wellicht weet wordt er elke maand in “De Kern” gekookt voor mensen die vaak alleen eten en het fijn vinden om één keer per maand samen met anderen gezellig te eten en elkaar te ontmoeten. Er is altijd veel belangstelling voor. Vaak koken we voor 80 mensen. Een

Lees verder »

Wereldgebedsdag Ommen

Wereldgebedsdag Ommen De viering op vrijdag 3 maart is in De Kern, Bouwstraat 23 , om 19.30 uur. Hier vormen we een kring van gebed. De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Taiwan, en heeft als thema: Zichtbaar geloven. Het thema is ontleend aan de Bijbeltekst: “Ik heb

Lees verder »

SchuldHulpMaatjes

  Het leven gaat met ups en down‘s. Mooie momenten vieren we en we willen ze dan ook graag met mensen delen: de geboorte van een kind, een nieuw huis, Jarenlange vriendschappen en een uitdagende nieuwe baan. Veel van deze ups worden dan ook graag gedeeld op Social Media. Als

Lees verder »

Kardinale deugden

  Met een parochiaan raakte ik in gesprek. Hij sprak mij aan op mijn enthousiasme en spontaniteit. Dat bewonderde hij. Hij vertelde mij dat hij was opgevoed met de regel ‘wees verstandig.’ Nu, op latere leeftijd, besefte hij hoezeer deze regel altijd van invloed was geweest in zijn leven. Op

Lees verder »

TERUGBLIK ZONDAG 18 DECEMBER 2022

Wat was het een mooie dankviering! Het koor, de mooie woorden van de pastoor en de toespraak van de burgemeester. Ik ben ontroerd en dankbaar voor de oorkonde van de Interdiocesane Kostersbond ‘Sint Wilibrord’ en mijn benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Heel bijzonder dat ik dit heb

Lees verder »

DUBBELE ONDERSCEIDING VOOR BEN JUTTEN

Zondag 18 december jl. nam Ben Jutten afscheid als koster van de St. Brigitta-kerk. In een prachtig versierde kerk waren naast vele parochianen ook zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie aanwezig. Aan het eind van de viering wordt Ben door pastoor Monninkhof naar voren geroepen om hem in het zonnetje

Lees verder »

Gezellige avond 6 januari geslaagd

Vrijdagavond 6 januari hebben we een gezellige avond gehad in het parochiezaaltje. Onder het genot van een hapje, een drankje, muziek, sfeerverlichting  en foto's uit het archief kon iedereen elkaar een zalig nieuwjaar wensen. Ook is stil gestaan bij de onmisbare inzet van alle vrijwilligers. Dankzij alle vrijwilligers blijft de

Lees verder »

Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg

Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een dierbare mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel

Lees verder »

Niets in de wereld mag ons onverschillig raken

We hebben de Kerstdagen achter ons gelaten, de drie wijzen zijn met geschenken langsgekomen bij het Christuskind. En wij, heeft u dat Christuskind de ruimte gegeven zodat het geboren mocht worden? Misschien had u deze vraag niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem. Uiteindelijk is de

Lees verder »

Herhaalde oproep: Op de hoogte blijven via whats app

Omdat het soms ingewikkeld is om snel nieuws of aankondigingen te kunnen verspreiden, willen we vanuit de locatieraad graag gebruik gaan maken via verzendlijsten in Whats app. Hoe werkt het? · Sla het 06-nummer van ons op in uw telefoon 06-12150855 onder de naam "Locatieraad Ommen" · Stuur daarna per

Lees verder »