Ommen

Nieuwsarchief

E.H. Communie en H. Vormsel

Viering E. H. Communie zondag 10 oktober om 13.00 uur Viering H. Vormsel vrijdag 8 oktober om 19.00 uur. U kunt uw kind nog opgeven. Groet René Pillen. Voorz. St.-Brigittageloofsgemeenschap. 06-24359734

Lees verder »

Oogst-Dank- Feest 2021

In het weekend van 25 en 26 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

NIEUWE MISDIENAARS EN ACOLIETEN GEVRAAGD

NIEUWE MISDIENAARS GEVRAAGD Hallo allemaal, Op zondag 28 augustus zijn Lotte de Jong en Vera ten Have voor de laatste keer misdienaar. Hierbij willen wij beide dames hartelijk bedanken voor hun inzet. Na hun Eerste Heilige Communie zijn ze gestart als misdienaar en hebben ze vele keren gediend tijdens een

Lees verder »

Brief pastor Thomas

Beste parochianen van Emmanuel parochie, Groeten vanuit India. Het is een heel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie. Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden. Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie. Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel

Lees verder »

“Veeleisend en lonend”

    Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn priesterwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) aan de gevolgen van kanker. Samen met vier andere seminaristen zou hij priester gewijd worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, waarop

Lees verder »

Uitslag voorjaars enquete

  De ingrijpende maatregelen m.b.t. Corona hebben ook onze geloofsgemeenschap diep geraakt. Dit voorjaar hebben we een enquête laten uitgaan om een indruk te krijgen in hoeverre u zich als lid van onze geloofsgemeenschap hierdoor getroffen heeft gevoeld . De respons was in aantallen gezien matig of zelfs slecht, maar

Lees verder »

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Hieronder volgen enkele bijstellingen voor de liturgie op locatie ingaande vanaf 26 juni 2021. AANTAL KERKGANGERS    o    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. o    Voor elk kerkgebouw dient te

Lees verder »

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT IN DE ZOMERVAKANTIE Maandagochtend : gesloten Donderdagochtend : geopend van 10.00 tot 12.00 uur

Lees verder »

Batseba op bezoek in Ommen

Batseba op bezoek in Ommen Ja, werkelijk waar. In haar gevolg heeft ze ook nog Tamar, Rachab en Ruth meegenomen. En zoals ze hier in Ommen staan, zijn ze er voor eeuwig: in brons gegoten. Relinde Kattenberg, bronskunstenares uit Harderwijk, exposeert momenteel haar beelden bij Galerie Tom Lucassen aan de

Lees verder »

VENITE EN AUDITE

Ook in zomermaanden kunt dit radioprogramma elke week op zondagavond beluisteren. Dit programma wordt gepresenteerd door Karin Drost en René Huyskes. Elke week komen er interessante onderwerpen aan bod. Wij krijgen daarin ondersteuning van wetenschappers, biologen, natuurkundigen, astronauten, etc. die vanuit hun vakgebied maar ook als gelovig katholiek met ons

Lees verder »

Even voorstellen…Vera Laning-Captein

Even voorstellen… Vera Laning-Captein   Naar aanleiding van de oproep in het vorige parochieblad heb ik contact opgenomen met de locatieraad. Graag zou ik wat bijdragen aan de geloofsgemeenschap. Via deze weg zal ik mezelf even kort voorstellen. Vera Laning-Captein, 32 jaar. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Zoeterwoude.

Lees verder »

Onze Brigittakerk is weer open

Onze Brigittakerk is weer open Sinds de Pasen is onze Brigittakerk weer open. We zijn voorzichtig begonnen, met 30 personen per viering. Maar nu mogen we op zondagmorgen om 11.00 uur per viering weer 50 personen toelaten. Bovendien kunnen we – indien nodig – nog 20 personen ontvangen in onze

Lees verder »

Beste parochianen van de Emmanuelparochie

Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010

Lees verder »

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen, Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.   Aantal aanwezigen

Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een

Lees verder »

Een kostbaar en veelzeggend kleinood

  In elke katholieke kerk is een tabernakel aanwezig: de kluis waarin de H. Communie ofwel het Allerheiligst Sacrament wordt bewaard.  In het Oude/Eerste Testament wordt verteld dat de Israëlieten – toen zij na de bevrijding uit Egypte door de woestijn trokken op weg naar het Beloofde Land – volgens

Lees verder »

Je leven in één herinnering

  Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur luister ik in de auto naar het programma “Hoogtij” van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en samenleving komen daar aan de orde.  Altijd in de vorm van een interview.  Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en

Lees verder »

‘Ommen werkt aan sociaal welbevinden’

Geachte medegelovigen. Zoals u misschien wel weet hebben de ‘Gezamenlijke’ kerken in Ommen met de gemeente afgesproken dat er,  bij een gebeurtenis die ons allen raakt,  een kerk de deuren opent om bij elkaar te kunnen komen. Dit naar aanleiding van het vreselijke ongeluk in Haaksbergen. In onderling overleg is

Lees verder »

Onze vrijwillers.

Mede door de inzet van onze pastoor en met ondersteuning van vele vrijwilligers zijn alle vieringen rondom Pasen weer fantastisch verlopen. Het was een heel gepuzzel om alle vieringen met de daarbij behorende ondersteuning rond te krijgen. En natuurlijk met dank aan de voorgangers Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts.  Het

Lees verder »

Over ons kerkhof bij de kerk.

Sinds een aantal jaren is er een nieuw reglement van de Nederlandse R.-K Kerkprovincie waaraan het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K Emmanuel-parochie voldoet. Binnen de uitvoering bestaat er wat ruimte voor de plaatselijke geloofs-gemeenschappen.  Dit betekent wel dat alle oude afspraken formeel/officieel zijn vervallen. Zoals

Lees verder »

ZOMERKAMP VOOR UW KIND;  indien nodig helpt de PCI  Zoals onder dit artikel te lezen is, organiseert het Aartsbisdom voor kinderen uit ons bisdom een tweetal vakantiekampen.  Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat nodig is kan en wil de parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag de helpende

Lees verder »

GEWIJZIGDE AANVANDSTIJDEN

Versperviering maandag 29 maart a.s. : 19.00 uur (i.p.v. 19.30 uur) Paaswake zaterdag 3 april a.s. : 19.00 uur (i.p.v. 21.30 uur) KRUISWEG Goede Vrijdag 2 april a.s. is er ’s middags om 15.00 uur Kruisweg

Lees verder »

2 berichten van de Werkgroep Rondom Pasen

  De 40 dagentijd, op weg naar Pasen De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten. Zoals we al eerder schreven: de wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Neem daarbij alle coronaregels in

Lees verder »

Allen broeders en zusters

    Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus onlangs een moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons christelijk geloof, maar ook van andere religies, namelijk jodendom en de islam. Ooit is Abraham, die door

Lees verder »

Lieve Jan Harm

    Were you there when the sun refused to shine.  Onze wereld stond afgelopen zaterdag stil en kleurde zwart en donker. Ons hart huilt nu jij niet meer onder ons bent. It causes us to tremble, tremble, tremble… Steal away to Jesus ben je ons zo plotseling voorgegaan. Going

Lees verder »

Over de toekomst van de Emmanuelparochie

Beste parochianen, Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van de besluiten van buurparochies (onder meer in Deventer & omgeving en in Raalte & omgeving) om op termijn – binnen 5 jaar of

Lees verder »

Communiqué 9 maart 2021

Beste parochianen, Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond 8 maart jl. hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. Zoals bekend hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten

Lees verder »

Een nieuwe Bisschop

In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het ook weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen delen mij mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, anderen geloven nog wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer anderen hebben en houden een

Lees verder »