Ommen

Diaconie

Diaconie

Contactpersoon locatiebestuur:

Vacant

Parochiële Caritas Instelling

Voorzitter:

Gerda Wermink

tel. 0529-453873

gerdawermink@outlook.com

Secretaris:

Gerda Siero tel. 0529-454992

jos.siero@hotmail.com

Penningmeester:

Bernadette Groot Koerkamp

tel. 0529-456339

jangrootkoerkamp@online.nl

Lid:

Henk Hilgenkamp  tel. 0529-456093

Wilt u PCI(parochiële caritas instelling) Ommen ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op banknummer IBAN-NL32ABNA0461505517 t,n.v. Caritas.

Werkgroep voor zieken- en ouderenbezoek

Contactpersoon:

Herma Klein Koerkamp

tel. 0529-455499

info@kleinkoerkamp.nl

Werkgroep “ Bezoek bij verlies”

Contactpersoon:

Herma Klein Koerkamp

tel. 0529-455499

info@kleinkoerkamp.nl

Tevens verzorgt deze werkgroep de maandelijkse inloopmiddag op zondag.

Bedevaart naar Lourdes

Contactpersoon:

Ciska Derks

tel. 0529-450438

ciska.derks.cd@gmail.com