Ommen

Diakenwijding Richard Meijer

In het artikel hieronder stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan u voor.

Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy woont hij in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek beheert hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen in de electronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze werkzaamheden is hij één van de communicatie adviseurs die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. In de kerk in Hoonhorst is hij actief als acoliet.

De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort geleden met succes afgerond.

Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan een ‘elfstedentocht’ langs onze geloofsgemeenschappen. In drie van onze kerken heeft hij zich inmiddels gepresenteerd; andere plaatsen zullen zo spoedig mogelijk volgen.

De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari aanstaande in de Kathedraal in Utrecht. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de Kathedraal beperkt. Dit betekent, dat de wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. Wel zal er een livestream zijn. Op deze manier kunt U de wijding live, of op uw eigen tijd, meebeleven.

Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst assisteren als diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, aanvang 11.00 uur. Over de organisatie van deze viering wordt nog overlegd. Verdere informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op de website van onze parochie, www.emmanuelparochie.nl

Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als onbezoldigd permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning van het pastoraal team en ten dienste van onze Emmanuelparochie.

Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de liturgische kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed te kunnen vervullen.

Hiertoe hebben we bij een firma een set dalmatieken en vier diakenstola’s besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood. Een dalmatiek is het liturgische ‘bovenkleed’ van de diaken, te vergelijken met het kazuifel van de priester. Als parochianen kunt U hieraan financieel bijdragen door Uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “diakenwijding Richard Meijer”. Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding op 15 januari aanstaande.

Mijn naam is Richard Meijer,

ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht af te

ronden. Ik heb het afgelopen studie jaar stage gelopen in de Heilig Kruis en Lebuïnus parochies.

Dit zijn de zuidelijke buurtparochies van de Emmanuelparochie.

48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst.