Ommen

BOEREN EN HUN TOEKOMST

“Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan
nadert het einde der dagen” zegt het spreekwoord. Mocht daar
vroeger nog een kern van waarheid in hebben gezeten, tegenwoordig
gaat dat zeker niet meer op.
Juist de boer van tegenwoordig is onderhevig aan veranderingen:
politieke besluiten, marktwerking en vele andere besluiten die
genomen worden buiten hem om.

Deze avond zal in het teken staan van de Stikstofcrisis.
Berny Remerink, een jonge boer in hart en nieren en Jan Oude Hengel,
werkzaam bij ForFarmers, en specialist in deze problematiek, vertellen
over wat de stikstofcrisis voor hen betekent en hoe zij de toekomst
zien van de boer.
Een zeer informatieve avond voor boer én burger waar ook ruimte is
om elkaar te ontmoeten.

Datum: 8 November
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Parochiecentrum De Belte
Begeleiding: pastor Marga klein Overmeen
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee