Ommen

Koninklijke onderscheiding voor Ton Hoogeboom

Woensdag 28 april heeft Ton Hoogeboom uit handen van burgemeester Vroomen een
Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.
Ton Hoogeboom (28 juli 1946) was 23 jaar bestuurlijk actief binnen de katholieke
gemeenschap. Hij begon als vicevoorzitter van de Sint Brigitta Parochie. In die rol was hij ook
de stuwende kracht achter de samenwerking en de uiteindelijke fusie tussen elf katholieke
geloofsgemeenschappen in het Vechtdal. Daardoor ontstond de Emmanuel Parochie,
waarvan hij ook vicevoorzitter is geweest. Momenteel zorgt hij nog voor het dagelijks
(tuin)onderhoud van de Sint Brigittakerk in Ommen en is hij actief in diverse werkgroepen
van de Parochie.
Lange tijd woonde Ton Hoogeboom in Mariënberg. Daar was hij 25 jaar bestuurslid,
penningmeester en voorzitter van buurtvereniging ‘De Grendel’. Het buurthuis, een
belangrijke ontmoetingsplek in Mariënberg, kon mede dankzij zijn inspanningen blijven
bestaan. Tevens was hij de drijvende kracht achter de plaatselijke Oranjefeesten. In Ommen
was veteraan Ton Hoogeboom een betrokken lid van de werkgroep ’75 jaar Vrijheid Ommen.
Zo hielp hij mee met de organisatie van de lokale Veteranendag.
Ton, namens onze gehele geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd!