Ommen

Even voorstellen Harry Löwik

Even voorstellen.

Mijn naam is Harry Löwik, geboren in Mariaparochie
(Almelo) en ben 67 jaar oud. 43 jaar getrouwd met
Mirjam en we zijn gezegend met 4 volwassen kinderen
en 6 kleinkinderen.
Ik heb Duits en Geschiedenis gestudeerd in Groningen en
aan de universiteit van Oldenburg (Duitsland). Ik ben 41
jaar werkzaam geweest in het onderwijs, zowel in
Ommen als ook in Nijverdal.
Mijn hobby’s zijn voetbal (40 jaar lid van FC Ommen/
OZC en nu nog actief speler bij Walking Football en bij
de veteranen, al 25 jaar clubscheidsrechter), tuinieren en
klootschieten (1971 Nederlands Jeugdkampioen). Met
veel plezier was ik voorzitter van verschillende besturen,
zoals De Zonnebloem, RK Kerkbestuur in jaren tachtig
(pastoor Flapper) en jaren negentig (pastoor van Langen) en 10 jaar Jongerenpastoraat. Ook
heb ik de laatste 8 jaar in de Gemeenteraad van Ommen gezeten voor het CDA.
Mijn motivatie om voor de derde keer (vice-)voorzitter te worden is, dat ik vanuit mijn
christelijke levensovertuiging mee wil bouwen aan een katholieke geloofsgemeenschap in
Ommen, waar we met een positieve instelling er samen iets heel moois van maken en waarbij
we als Christen oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving. Ook zullen we moeten
proberen de jongeren weer meer bij de kerk te betrekken o.a. door gezinsvieringen.
Dat kardinaal Eijk in zijn beleidsplan “Blijf dit doen om mij te gedenken” over 5 jaar de
woord- en communiediensten wil afschaffen is verwerpelijk, want het tast de vitaliteit van de
geloofsgemeenschappen aan.
U ziet, er is werk aan de winkel, maar met Gods hulp werken we samen aan een hechte en
vitale geloofsgemeenschap in Ommen.
Harry Löwik
Nieuwe voorzitter locatieraad St. Brigitta