Hoonhorst

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht

Beste parochianen,

Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’!

We hebben U al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met een toekomstplan. Dit toekomstplan houdt in dat we – onder beperkte voorwaarden – alle elf kerkgebouwen in onze parochie open willen houden. Vanwege de – door het vertrek van pastor Rutgers en pastor Noordink – veranderde samenstelling van ons pastoraal team zullen we het pastoraat anders moeten gaan organiseren. In de toekomst zullen we daarom sacramenten-catechese op bepaalde plaatsen gaan bundelen. Maar overal, op al onze locaties, zullen vormen van vieren en pastorale aandacht blijven.

Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, bestaande uit vier bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit parochiebestuur vacatures (op komst) voor de functies van vice-voorzitter, secretaris, eerste penningmeester en tweede penning-meester. De huidige bestuursleden hebben hun bestuurswerk gedurende 8 tot 10 jaar met veel liefde, inzet en plezier gedaan. Maar nu zijn er ‘verse’ bestuurskrachten nodig om hun goede werk voort te zetten en zo de samenwerking van de elf geloofsgemeenschappen binnen onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te blijven faciliteren.

Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is belangrijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke geloofsgemeenschappen graag in stand willen houden. Als parochie willen we niet onder externe leiding worden gesteld. Om onze zelfstandigheid ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, hebben we als Emmanuel-parochie dringend behoefte aan versterking van ons parochiebestuur. Zonder een goed en betrokken bestuur, zullen onze plannen echter niet slagen.

De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is werk aan de winkel, dat we graag willen delen met nieuwe bestuursleden, die hier hun schouders onder willen zetten. Wat de Emmanuelparochie is de moeite waard!

Daarom vragen wij, als pastoraal team en parochiebestuur en ook mede namens de vertegenwoordigers van de locatieraden, aan U om met ons mee te denken over geschikte nieuwe kandidaten voor ons parochiebestuur. Ons streven is, om uiterlijk op het feest van Allerheiligen (1 november) van U de namen te krijgen van geschikte mensen. Wij zullen hen dan benaderen. Zo hopen we bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 december – ons parochiebestuur weer op volle sterkte te hebben. Kent U mensen, of wilt U kandidaten voordragen, neemt U dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we de parochie blijven die we zo graag willen zijn: dichtbij de mensen en met een warm hart!

Bij voorbaat dank voor Uw betrokkenheid en meedenken.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor André Monninkhof