Ommen

Caritaszondag: Laat je licht stralen

Caritaszondag: Laat je licht stralen

In de eerste twee weekenden van oktober zullen in het teken staan van het werk van
Caritas. Ook in uw kerk zal daar aandacht voor zijn.
De Caritasgroep van uw geloofsgemeenschap zal zich presenteren. Ze zullen vertellen wat
hun werk inhoudt, er zal gecollecteerd worden voor Caritas en u als kerkganger krijgt een
klein presentje mee naar huis. Dat presentje mag u weggeven aan een ander. Dit onder het
motto “ik zie je, mijn naaste”. Zo geven wij uitdrukking aan waar wij als christen voor staan
en willen op deze wijze een lichtje zijn voor onze medemens.
Het leven is duur geworden. De ene crisis bestaat naast de andere. Armoede neemt hand
over hand toe.
Het is daarom belangrijk om als Caritas zichtbaar te zijn en te blijven.
Met deze Caritaszondagen laat de Caritas hun licht stralen zodat zij zichtbaar zijn voor alle
mensen!
En u, ja u die dit leest, hebt u hulp nodig, zit u in directe financiële nood, schroom niet om
contact op te nemen met de Caritasgroep van uw kerk. Natuurlijk mag u mij daarvoor ook
benaderen. Graag zelfs!
Mede namens de PCI Emmanuel, Pastor Marga klein Overmeen