Ommen

Van onze caritaswerkgroep een aanvulling op het mooie artikel van pastor Marga

IN ONZE KERK IS DEZE CARITASVIERING OP ZONDAG 1 OKTOBER OM 11.00 UUR
Voorganger is pastoor Monninkhof en de zang wordt verzorgd door Intermezzo.
De schaalcollecte is bestemd voor het plaatselijke caritaswerk.
Waar gebruiken wij dit geld voor?
Ongetwijfeld hebt u de afgelopen tijd deze krantenkoppen gelezen en via tv of andere media
hierover gehoord:
Armoede neemt in Nederland toe. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Ook
mensen met betaalde baan komen in de problemen. Oorzaken zijn o.a. de dure boodschappen in de
winkels, hoge woonlasten, energieprijzen die flink zijn gestegen, coronasteun die door ondernemers
nog terugbetaald moet worden, enz.
Wist u dat 800 personen wekelijks gebruik maken van de Voedselbank Hardenberg/Ommen?
Ook de Kledingbank in Ommen voorziet in grote behoefte.
De Caritas wil er zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. En is er voor iedereen. Durf te
vragen. Waar mogelijk proberen wij te helpen. Uiteraard gaan wij daar vertrouwelijk mee om!
Naast het verlenen van acute noodhulp of snelle hulp aan personen die in directe geldnood zijn,
zijn er nog tal van andere activiteiten waar we ons mee bezig houden:
– Jaarlijks organiseren we in december een actie waar we mensen met een smalle beurs in de
dure decembermaand helpen met waardebonnen die bij plaatselijke winkeliers besteed
kunnen worden
– Samen met andere kerken in Ommen en met medewerking van de Gemeente Ommen
zorgen we voor een kleine financiële bijdrage voor mensen die van een minimumuitkering
moeten rondkomen
– In het voorjaar organiseren we samen met Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Vilsteren een
ontmoetingsdag voor ouderen.
– In alle 11 geloofsgemeenschappen wordt er begin oktober het Caritasweekend gehouden
met collecte voor de caritas
– De Werkgroep Ouderen- en ziekenbezoek bezoekt mensen bij ziekte, eenzaamheid, bij
verjaardagen en huwelijksjubilea
– Dit jaar is Schuldhulpmaatje – Maatjes voor Ommen opgericht. Hiervoor heeft de caritas een
bijdrage gedaan. Coördinator is Jeannet Meijerink. Eerder dit jaar heeft u over dit initiatief
kunnen lezen in het Brigitta-nieuws. Er zijn inmiddels maatjes opgeleid die al diverse
hulpvragers met succes hebben begeleid of nog begeleiden
Dit zijn een aantal van onze activiteiten. U begrijpt dat dit de nodige kosten met zich meebrengt en
wij zijn dan ook heel blij met de opbrengst van de gehele collecteopbrengst van deze caritaszondag.
Bent u niet in de gelegenheid om naar te kerk komen en wilt u ons werk steunen dan kunt u dit ook
overmaken op bankrekeningnummer NL55RABO0162569513 t.n.v. RK PCI Emmanuel o.v.v. gift
caritaszondag/caritaswerk.
U bent van harte welkom op zondag 1 oktober!
Hartelijke groet van de Caritaswerkgroep
Gerda Wermink, Bernadette Groot Koerkamp, Henk Hilgenkamp, Gerda Siero