Roepingenzondag 2020 vooral online

Zondag 3 mei is het weer Roepingenzondag. Het is een dag waarop de Kerk wereldwijd bidt om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dit gebed is onmisbaar voor het roepingenpastoraat. Door de coronacrisis zal het dit jaar allemaal anders zijn. Daarom wordt er onder meer vanaf vrijdag 24 april een Roepingennoveen gebeden, waaraan online kan worden deelgenomen.

De beperkende maatregelen die de overheid heeft opgelegd tot ten minste 20 mei en het feit dat de Nederlandse bisschoppen hebben moeten besluiten tot 1 juni geen publieke vieringen toe te staan, maken dat er dit jaar aan Roepingenzondag weinig of geen aandacht geschonken zal worden. Inmiddels zijn alle materialen – posters, gebedsprentjes en gebedenboekjes – naar de parochies gestuurd, maar voorlopig zullen ze wel op het secretariaat blijven liggen. Gelukkig zijn de materialen het hele jaar door nog bruikbaar. De urgentie van het gebed om roepingen blijft immers onverminderd groot. Daarom roepen het Ariënsinstituut en de Diocesane Roepingenraad alle gelovigen op om de komende week thuis heel bijzonder te bidden om nieuwe roepingen voor de Kerk.

Roepingennoveen
Een opmerkelijk initiatief is daarbij de online Roepingennoveen die op vrijdag 24 april van start zal gaan. Rector Kuipers, voorzitter van de Diocesane Roepingenraad: “Deze noveen is een periode van negen dagen waarop we God heel bijzonder willen vragen om nieuwe arbeiders voor de oogst. Op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut zal elke dag een gebed worden geplaatst en soms ook een filmpje met een getuigenis van een van de priesterstudenten. Op deze manier proberen we het gebed om roepingen met elkaar vorm te geven.”

Roepingenzondag online
Op zondag 3 mei zal de Eucharistieviering uit de kapel van het Ariënsinstituut (aanvang: 10.30 uur) live worden gestreamd via de Facebookpagina of via de link op deze website. Rector Kuipers: “Zo bent u rechtstreeks met ons verbonden. De dag wordt om 17.00 uur besloten met de gezongen Vespers (avondgebed) en uitstelling van het H. Sacrament – ook te zien via de livestream. We nodigen iedereen van harte uit om zich bij deze initiatieven aan te sluiten en op deze manier een keten van gebed te vormen voor deze belangrijke nood van onze Kerk.”

Bron: Website van het aartsbisdom Utrecht

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn