Verklaring naar aanleiding van berichten over kerksluitingen in Raalte en omgeving

Zoals U wel zult hebben gehoord of gelezen, is een paar dagen geleden, bekend gemaakt, dat in de parochie Heilig Kruis (Raalte en omgeving) tussen nu en 2025 de meeste rooms katholieke kerken zullen worden gesloten. Het voornemen is, dat in de parochie Heilig Kruis vanaf 2025 alle kerkelijke vieringen zullen plaatsvinden in één kerk, de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte.
Voor alle betrokkenen is dit een ingrijpend besluit. We wensen het pastoraal team, het parochiebestuur en alle geloofsgemeenschappen in de parochie Heilig Kruis heel veel sterkte en wijsheid in dit proces van herschikking van kerken op weg naar 2025.
Aan ons als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie is de vraag gesteld, wat dit betekent voor de kerken van onze parochie. In antwoord op deze vraag laten wij als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie bij deze aan U als onze parochianen weten, dat er op dit moment geen plannen zijn om over te gaan tot het sluiten van kerken in onze parochie. “Garanties voor de eeuwigheid” kunnen wij U uiteraard niet geven. Maar op dit moment zijn in onze Emmanuelparochie kerksluitingen niet aan de orde. Met dit antwoord, hopen wij U als parochianen duidelijkheid te hebben gegeven over de stand van zaken met betrekking tot onze parochiekerken.
Wij danken U hartelijk voor Uw betrokkenheid en steun, en wensen U Gods rijkste zegen, een goede zomer en een fijne vakantie.

Pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie