Uitnodiging synodaal gesprek

Ommen, 13 maart 2024

Aan alle parochianen van onze Emmanuelparochie

 Betreft: uitnodiging voor een synodaal gesprek

Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein voor een ‘synode over synodaliteit’, onder de titel: “Voor een Synodale Kerk. Gemeenschap, participatie, missie”.

De paus wil graag in gesprek komen met ons allen als gedoopte gelovigen over vragen, die de toekomst van onze katholieke kerk betreffen. Dit doet hij vanuit de overtuiging, dat wij allen de Kerk zijn, geroepen en gezonden. Samen met ons allen wil hij biddend nadenken over hoe wij samen Kerk zijn, en Gods volk vormen onderweg op aarde, onder aanvoering van de Heilige Geest.

Dit gesprek wil onze paus in alle parochies en geloofsgemeenschappen laten voeren op een ‘synodale’ manier. Dit is een heel bijzonder soort gesprek: het draait niet om discussie of elkaar overtuigen. Wel gaat het om open en ontvankelijk luisteren naar wat de Geest op dit moment tegen de Kerk zegt. De grond van dit gesprek is dus niet het ‘ik’ of de eigen wensen, synodaal gesprek vraagt open staan voor, herkennen wat God van ons wil, en zelfs de bereidheid tot ommekeer in denken en doen.

Dit synodale gesprek willen we ook in onze Emmanuelparochie gaan voeren. Ook als pastoraal team zien we in, dat samen luisteren en bidden kan bijdragen tot opbouw van onze parochie.

Daarom nodigen we U uit voor een synodaal gesprek, waarin we – biddend en luisterend – willen stil staan bij de volgende onderwerpen:

  1. Verdieping van ons gedoopt zijn als basis voor ons Kerk zijn
  2. Vorming in een missionaire Kerk
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

Een toelichting op deze onderwerpen vind U in het document: “Synode over synodaliteit. Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn ? “.  Klik hier om dit document te openen.
Via uw geloofsgemeenschap kunt U ook een papieren exemplaar van dit document ontvangen.

Voor dit synodale gesprek bent U welkom in het parochiecentrum van de RK Brigittakerk in Ommen, Nering Bögelstraat 1-A, op woensdagmiddag 3 april a.s. van 13.00 uur-15.00 uur. Inloop vanaf 12.45 uur. In verband met de voorbereidingen vragen wij U, zich vóór 29 maart a.s. aan te melden bij de secretaresse van het pastoraal team, mevrouw Brigitta Seekles, e-mail: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Wij hopen U dan te mogen begroeten. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Pastor Marga klein Overmeen

Pastor Ria Doornbusch

Pastoor André Monninkhof