Ad Fontes

Ad Fontes is een Bijbel-leesgroep welke in principe iedere eerste woensdagavond van de maand samenkomt in het parochiecentrum van de Sint Vitus geloofsgemeenschap te Dedemsvaart. Samen lezen we het Nieuwe Testament. In september ’18 zijn we begonnen met het lezen van de evangelist Mattheüs. Ad Fontes wordt begeleid door pastor Joop Butti. We beginnen met gebed, waarnaar we samen de tekst van die avond gaan lezen, om er vervolgens met elkaar over in gesprek gaan, de avond wordt ook weer besloten met gebed en de zegen.

Deelnemen
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan Ad Fontes. Om deel te nemen aan de leesgroep hoeft u niet persé Rooms-Katholiek noch parochiaan van de Emmanuelparochie te zijn. Wel is het van belang dat we respectvol met elkander omgaan, luisteren naar ieders mening en inzichten, niemand af- en/of aanvallen, om zo in een veilige sfeer samen het evangelie van Jezus Christus – beter – te leren kennen. 

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het samen lezen van het evangelie
Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart
Hoe laat: 20.00 tot ± 22.00 uur
Wanneer (woensdag)tot en met december afgelast
Kosten: Vrije gift
Bijbel: Neem je eigen vertrouwde Bijbel mee.

I.v.m. de organisatie is het praktisch om u van tevoren wél op te geven, u kunt dit doen door te mailen naar: pastorbutti@ziggo.nl  o.v.v. ‘Ad Fontes’.

Facebook
Twitter
LinkedIn