Bijbel

Over de Bijbel
Het woord ‘bijbel’ komt van het Griekse ‘βιβλια (biblia)’, dat letterlijk ‘boeken’ betekend. De Bijbel is dus eigenlijk helemaal niet maar slechts één boek, maar veeleer een hele biblitheek, vol met allerlei verschillende genre’s. Deze boeken zijn geschreven in het Aramees, Hebreeuws en het Grieks en zijn ontstaan zo ongeveer vanaf de 8ste eeuw voor Christus tot in de 2de eeuw van onze jaartelling. We kunnen de Bijbel globaal indelen in twee delen, het zogenoemde ‘Oude’ of ‘Eerste’ testament en het ‘Nieuwe’ of ‘Tweede’ testament.

Het Oude Testament, oorspronkelijk het heilige boek van het joodse volk, wordt ook wel de ‘Tenach’ genoemd. Dit is een samenvoeging van de drie onderdelen van de joodse Bijbel, namelijk:

Torah – de eerste 5 boeken van de Bijbel. De zogenoemde 5 boeken van Mozes – de Pentateuch (Grieks voor ‘de 5 boeken’)
Neviim – de geschriften van de profeten (denk aan Jesaja, Jeremia of Ezechiël, e.a.)
Chetuviim – de overige geschriften (denk aan de psalmen, koningen of Samuël, e.a.)

Het Nieuwe Testament, bestaat uit de geschriften van de eerste christenen en gaan primair over Jezus Christus en over diegenen die Hem navolgden. Het meest centrale deel van het Nieuwe Testament is het evangelie. Het woord ‘evangelie’ komt van het Griekse ‘εὐαγγέλιον (euaggelion)’ dat letterlijk ‘Blijde Boodschap’ betekend. Het evangelie of de Blijde Boodschap, wat hetgeen dat Jezus tijdens Zijn leven op aarde verkondigde en is in vier versies opgeschreven, door:
Mattheüs
Marcus
Lucas
Johannes

De Bijbel anno NU
Is de Bijbel nog wel een actueel en relevant boek in onze technische en digitale wereld waarin wetenschap en secularisatie de boventoon lijken te voeren en kerken leeglopen en gelovigen beginnen te lijken op een uitstervende diersoort? Ja zeker! Want waarom zouden de verhalen uit de Bijbel na ruim 3000 jaar nu op eens geen betekenis meer voor ons hebben?

Want de Bijbel gaat over liefde en de diepste kernen van ons leven. Over typisch menselijk verlangen en het leed dat we te verduren hebben. Soms gaat het over opsommingen van wetten en regels, soms over profetieën en wonderen. Het gaat over helden die overwinnen en over helden op sokken, over het aangaan van uitdagingen en het overwinnen van angsten. Kortom, de Bijbel gaat over het leven van alle dag. De verhalen gaan over God en vooral over jou als lezer.

De Bijbel is er voor iedereen, jong en oud, hoogopgeleid of helemaal niet. Dat maakt de Bijbel ook zo toegankelijk, omdat de Bijbel is geschreven voor en gaat over iedereen.

‘Neem en lees’, hoorde Sint Augustinus ooit eens en hij pakte de Bijbel op en heeft ‘m nooit meer neergelegd en het heeft zijn leven verandert. Durf jij de Bijbel op te pakken?