Denkers in Vilsteren

Welbeschouwd

– naar het koren onder het kaf –

Informatica biedt onmiddellijk een breed spectrum aan. We schrijven amper meer, we mailen. Via het internet bereiken ontelbare berichten ontelbare mensen. Door het krimpen van de tijd worden berichten steeds korter en vluchtiger. De keerzijde van die veelheid en snelheid van informatie is dat we niet of nauwelijks toekomen aan een zorgvuldige en diepgaande beschouwing van wat actueel en relevant lijkt.

Om aan de huidige vluchtigheid enig tegenwicht te bieden, organiseren het Landgoed Vilsteren en de Emmanuël parochie een serie avondlijke bijeenkomsten in de rustieke omgeving van het landgoed. Telkens wordt er een actueel onderwerp welbeschouwd aan de orde gesteld en gevraagd naar oorzaken en achtergronden, naar antwoorden en perspectieven. Daarbij nodigen we steeds een speciale gast uit die ons als expert en als gids middels inleiding en gesprek terzijde kan staan.

Na de gezochte diepgang is er ruimte voor onderlinge uitwisseling en gezelligheid. De avonden beginnen om half acht en worden besloten rond de klok van elf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastoraal werker Joop Butti.

Klik hier voor een routebeschrijving