Inzicht & uitzicht

INZICHT EN UITZICHT 2022-2023

Wij bieden U hier het kersverse catechese programma aan van onze
Emmanuëlparochie, jaargang 2022-2023.

Ondanks dat Corona ons parten speelde, kon ons vorige programma
2021-2022 wel verschijnen, maar werden er toch veel activiteiten
geannuleerd. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van
gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in
beweging en onderlinge contacten zijn als voedsel voor de ziel.

Helaas is het ook op dit moment is nog steeds niet zeker of dit nieuwe programma wel kan worden uitgevoerd.  Nog steeds geldt dat uw veiligheid voor alles moet gaan. Wij willen het risico op besmetting zo klein als mogelijk houden.

De activiteiten in dit programma zijn veelzijdig en de bijeenkomsten
zijn gespreid over de hele parochie. Mocht U willen deelnemen, maar
niet over eigen vervoer beschikken, geef dit dan aan. Soms is het
mogelijk om met een andere deelnemer mee te rijden.

Met het verschijnen van dit programma drukken we met alle
onzekerheid ons vertrouwen uit in de toekomst en we hopen er het
beste van. We zijn blij dat wij U dit nieuwe programma mogen
aanbieden en hopen U te mogen ontmoeten op één van de activiteiten:
We wensen alle deelnemers veel genoegen en wijsheid toe.

De voorbereidingsgroep

Gidion van Tongeren

Pastor Joop Butti

Klik hier voor de digitale brochure  en het opgaveformulier van Inzicht & Uitzicht Seizoen 2022-2023

Facebook
Twitter
LinkedIn