JAAR VAN DE EUCHARISTIE


Eerder dit kerkelijk jaar, in de Goede Week, schreef kardinaal Eijk aan alle gelovigen van ons aartsbisdom een hartelijke groet voor onze opgang naar het hoogfeest van Pasen.

In zijn brief schreef de kardinaal dat hij vanaf de eerste zondag van de Advent, zondag 1 december a.s. een ‘Jaar van de Eucharistie’ gaat afkondigen.

In dit ‘Jaar van de Eucharistie’ gaan we het bijzondere en allerheiligste geloofsgeheim, van Jezus` daadwerkelijke aanwezigheid in brood en wijn, lichaam en bloed, centraal stellen.

Dit zal ook in onze Emmanuelparochie op verschillende manieren gestalte krijgen. Ná de zomervakantie (2019) zullen we op deze pagina en het hieraan verbonden menu. Ga met je cursor naar Over geloof > Jaar van de Eucharistie en daar zie je dan vanzelf allerlei pagina’s verschijnen m.b.t. het Jaar van de Eucharistie.

Hopelijk mag dit bijzondere jaar er toe bijdragen, dat het vieren van de Eucharistie door het mysterie van Jezus` daadwerkelijke aanwezigheid in brood en wijn, wij als gelovige katholieke christenen mogen groeien in onze verbondenheid met de Levende God die Liefde is en Emmanuel: God-met-ons.

Pastor Johan Rutgers, priester

Facebook
Twitter
LinkedIn