Maria

                

Maria, een vrouw zoals geen ander
Vaak komt het voor dat Katholieke en Orthodoxe christenen te horen krijgen dat zij Maria aanbidden. Dat is een misvatting, maar wel een begrijpelijke. Want Maria, is een vrouw en christen, zoals geen ander dat is. Ze is niet zoals ieder van ons, maar zij is bijzonder. Ja, zij is “gezegend onder de vrouwen” (Lc.1,42), zoals haar oudere nicht Elisabeth het zegt in het Lucasevangelie. De reden daarvoor: omdat zij de moeder van God is. De moeder van Jezus, die daadwerkelijk God en mens is. Zij heeft Hem 9 maanden in haar baarmoeder gedragen, met haar eigen lichaam Hem in leven gehouden, gevoed en in deze wereld geboren doen worden. Zij is zoals men op het eerste Concilie van Efeze in 431 vaststelde, deΘΕΟΤΟΚΟΣ“, letterlijk vertaald, deGod-baarster“, ofzij die God gebaard heeft“, ergo: deMoeder van God“.

Vereering, dus géén aanbidding
Om het even dicht bij huis te houden, zien we dat Maria in onze Rooms-Katholieke Kerk een grote rol heeft en uiterst prominente positie bekleed. Juist doordat zij dichter bij God en Zijn en haar Zoon Jezus staat, is zij voor ons als katholieken zo belangrijk. 

Omdat wij geloven dat alle heiligen reeds bij God in Zijn hemelse heerlijkheid vertoeven, mogen en kunnen wij die hier op aarde verwijlen, hen in de hemel vragen om voor ons tot God te bidden. Maria, als Moeder van God, is hierin onze meest prominente voorspreekster. Daarom zien we in onze Rooms-Katholieke kerken zo vaak Mariakapellen, waar kaarsjes worden gebrand. Zo vragen de gelovigen of Maria hun voorspreekster wil zijn bij God. Omdat zij zo dichtbij Hem staat in de hemelse heerlijkheid, hopen en geloven wij dat God haar gebed samen met het onze, zal verhoren. 

Omdat Maria de Moeder van God is, brengen we haar eer. Zoals een sommige voetbaljongens hun idool willen evenaren en posters van hen ophangen en hen zo eren. Zo zien we Maria afbeeldingen en beelden overal terugkomen, omdat ook wij als gelovigen haar zo willen eren, juist vanwege haar verheven Moederschap. 

Gods Moeder, maar ook onze Moeder
Maar Maria is niet alleen maar de Moeder van God, ze is ook onze moeder. Want in het Johannesevangelie kunnen we lezen hoe Jezus tegen Zijn moeder zegt dat de “leerling die Hij liefhad” haar zoon wordt en hoe zij, zijn moeder wordt. “Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.” (Joh.19,26-27). Johannes geeft deze leerling in zijn evangelie géén naam, dit omdat wij als lezers van het evangelie er onze eigen naam voor in de plaats mogen lezen. Zo staan wij samen met Maria bij Jezus onder het kruis en wordt Maria onze moeder en wij haar zonen en dochters.