onze vader


Er wordt nogal wat afgebeden in onze wereld. Zo ook in onze Rooms-Katholieke Kerk. Op deze pagina willen we ingaan op het meest bekende en tevens allerbelangrijkste gebed dat we niet alleen als Rooms-Katholieken bidden, maar dat hét centrale gebed vormt voor de hele christenheid, namelijk: het Onze Vader.

Op twee plekken in het evangelie, in dat van Mattheüs (hoofdstuk 6) en Lukas (hoofdstuk 11), leert Jezus zijn leerlingen dit bijzondere gebed bidden. En wat opvallend is aan het Onze Vader, is dat het zo persoonlijk is. Het gaat over de persoonlijke relatie tussen God en de biddende gelovige. Er zit ook een grote intimiteit in verborgen, met name in de aanhef, waarin we God, Abba – Vader, noemen.

Vanaf de tijd dat Jezus op aarde met zijn leerlingen rondtrok door Israël, tot op de dag van vandaag, bidden we nog steeds dat ene gebed. In onze Rooms-Katholieke Kerk, bidden we het in onze privé devoties en gebeden, tijdens bijeenkomsten en met name tijdens de liturgische vieringen.

Met de liturgievernieuwingen van 2016 zijn wij in onze vieringen een nieuwe vertaling van dit bijna 2.000 jaar oude gebed gaan bidden. Dit betekend dus voor het hele Nederlandse taalgebied, d.i. Nederland, Vlaanderen en de overzeese gebieden, waar Nederlands de liturgische taal is. Deze nieuwe vertaling diskwalificeert eerdere vertalingen niet en maakt ook niet dat deze “fout” waren, er is gewoonweg een nieuwe liturgische vertaling uitgebracht. Met als primaire reden dat we nu in het héle Nederlandse taalgebied hetzelfde Onze Vader bidden.

Ook is deze nieuwe vertaling op toon gezet om in te liturgische vieringen samen te kunnen zingen. Klik hier, om een videofragment van KatholiekLeven.nl te bekijken en klik hier voor het notenschrift van deze z.g. Mozarabische toonzetting.

De nieuwe vertaling:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Facebook
Twitter
LinkedIn