Dag van het Jodendom – 17 januari 2021

´De Dag van het Jodendom?´ Voor veel katholieken komt het misschien als een verrassing, maar de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kent sinds 2008 een Dag van het Jodendom. Elke 17e januari staan we uitdrukkelijk stil bij onze bijzondere relatie met het jodendom.

Zowel het christendom als het huidige jodendom hebben hun oorsprong in het jodendom van de eerste eeuw. Jezus, zijn familie en zijn leerlingen waren wetsgetrouwe joden. Ze hielden zich aan de geboden van de Thora en gingen op de grote joodse feestdagen naar de tempel in Jeruzalem. Als christenen hebben wij het Oude Testament van de Bijbel met de Joden gemeen: christenen delen met de joden dezelfde verhalen, beelden en woorden, maar interpreteren ze vaak anders.

Helaas hebben christenen eeuwenlang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden onderscheidde. Het jodendom werd vaak gezien als een achterhaalde godsdienst. Joden kregen niet alleen de naam onbetrouwbaar te zijn, maar werden zelfs gezien als de moordenaars van Christus. Een heilig antisemitisme met vreselijke gevolgen als vervolging en moord. Met het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk definitief afstand genomen van dit kerkelijk antisemitisme en is een nieuwe weg ingeslagen van zelfonderzoek, van dialoog en van vriendschap met de joden.

De Dag van het Jodendom is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg. In bisdommen en parochies, soms in samenwerking met andere kerkgenootschappen wordt daar vorm aan gegeven. Inspiratie voor activiteiten zijn te vinden op de website www.dagvanhetjodendom.nl ,  met elk jaar een nieuw thema en daarbij korte artikelen, materialen, links naar nuttige informatie en tips voor prediking en catechese.

Voor meer informatie kunt U bij pastor Joop Butti terecht.