Dag van het Jodendom

Broeders en zusters,

Hierbij ontvangt u een uitnodiging van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van ons aartsbisdom Utrecht

voor twee lezingen op zondag 23 januari a.s. vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Verdere gegevens treft

u in de bijlage aan, waaronder hoe u/men zich kan aanmelden.

Deze zondag is tevens de laatste zondag van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen.

Het zou bijzonder mooi zijn als ook medechristenen van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen over deze bijeenkomst

op 23 januari a.s. geïnformeerd worden. Iedereen is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Mgr. drs. Herman W. Woorts,

voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom Aartsbisdom Utrecht