verklaring omtrent gedrag (VOG)


Per 1 juli 2019 kunnen parochies bij de overheid zelf digitaal gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor daarvoor aangewezen groepen vrijwilligers aanvragen. Daarvoor is het onder meer nodig dat ze inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevoerd als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat kan nu door te linken naar een speciale pagina over Preventiebeleid op rkkerk.nl.

Voor een gratis VOG komt iedere vrijwilliger in aanmerking die hulp of begeleiding biedt aan kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie, zoals minderjarigen, ouderen, zieken en mensen met een verstandelijke beperking. Nu parochies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koophandel-nummer krijgen, kunnen zij via eHerkenning zelf digitaal VOG’s bij de overheid aanvragen. 

Preventiebeleid

Bij het aanvragen van VOG’s wordt gevraagd naar het preventiebeleid op het gebied van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De pagina met een overzicht van het preventiebeleid dat geldt voor gehele Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, biedt de mogelijkheid de overheid snel te informeren op dit punt. Het doorgeven van een link naar de pagina is voldoende.

De betreffende pagina vindt u hier.

Bron: Website van de Nederlandse Kerkprovincie

Facebook
Twitter
LinkedIn